Uroczystość wręczenia certyfikatu ISO dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach miała miejsce 08.02.2018.

W wydarzeniu wzięli udział członkowie Rady Naczelnej PFSz: Anna Szczerbak i Krystyna Barcik oraz Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski, który wygłosił wykład nt. koordynowanej ochrony zdrowia i jakości.  Szpital należy do PFSz od 2011 roku, a Dyrektor Bożena Łapińska jest członkiem Rady Naczelnej PFSz.  Serdeczne gratulacje od PFSz !