Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski wziął udział w debacie na temat tzw. sieci szpitali zorganizowanej przez redakcję dziennika Fakt.  W debacie brał udział Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.  Prezes wyjaśniał stanowisko PFSz dotyczące budowania konsorcjów, a w przyszłości większych organizacji koordynowanej ochrony zdrowia w oparciu o współpracę szpitali różnych poziomów referencyjnych oraz modeli organizacyjnych, a także wiodącą rolę szpitali we współpracy z innymi podmiotami leczniczymi.  Prezes omówił możliwości jakie daje menedżerom szpitali zmiana modelu finansowania na ryczałtowy i odejście od zawierania kontraktów “na oddziały”.    W odniesieniu do sytuacji pacjentów, Prezes PFSz rekomendował wprowadzenie spójnego systemu zarządzania listami oczekujących przez płatnika oraz implementację mechanizmów koordynowanej ochrony zdrowia, takich jak kompleksowość, zarządzanie chorobą, kontrolę jakości oraz rolę tzw. nawigatorów pacjenta.  Prezes PFSz podkreślił trudną sytuację organizacyjną (znaczna fragmentaryzacja) oraz finansową (znaczne niedofinansowanie) polskich szpitali, szczególnie w obliczu stale rosnących wymagań i oczekiwań społeczeństwa.