Polska Federacja Szpitali brała udział w konferencji Puls Medycyny Medycyny w Warszawie. Temat przewodni: Dług zdrowotny – diagnoza po pandemii. Ligia Kornowska, MD – dyrektor zarządzająca #PFSzbyła wśród panelistów sesji o telemedycynie.

Prof.Jarosław J.Fedorowski miał okazję uczestniczyć w panelu nt. strategii redukcji długu zdrowotnego, który definiuje się na świecie jako sumaryczny wynik zachowań ludzi (pojedynczych obywateli, społeczeństwa i jego liderów) w czasie pandemii skutkujący negatywnie na ich stan zdrowia. Należy pamiętać, że przeważająca część długu zdrowotnego powstała w obszarach medycyny pozaszpitalnej, w tym szczególnie prewencyjnej. W sesji brał udział @Maciej Milkowski – Wiceminister Zdrowia.

Relacja z konferencji, w tym nagranie będą dostępne u organizatorów.

Na zdjęciu Prezes PFSz wraz z  Robert Mołdach, PhD – prezesem Instytutu Zdrowie i Demokracja.
Dziękujemy redakcji Puls Medycyny pod przewodnictwem @Malgorzata Konaszczuk za zaproszenie do udziału w konferencji.