10 grudnia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych zorganizowało spotkanie online w nawiązaniu do  opublikowanych 5 miesięcy temu Dobrych praktyk…  żeby omówić wnioski, które szpitale  wyciągnęły z doświadczenia pierwszej fali pandemii COVID-19, jak funkcjonują w trakcie drugiej fali.

Pandemia COVID-19 jaka dotknęła świat, przysporzyła Szpitalom  dużo problemów finansowych, organizacyjnych, medycznych oraz prawnych. Postanowiliśmy więc w jednym miejscu zgromadzić uwagi i zalecenia dobrych praktyk w kilku dziedzinach. Materiał ten traktujemy jako wkład w ogólną dyskusję na temat, jak po doświadczeniach pierwszej połowy 2020 roku należałoby zmienić wewnętrzną organizację szpitali oraz ich kontakty zewnętrzne. Zwracamy uwagę nie tylko na bezpieczeństwo pacjentów, ale i personelu medycznego. Posiłkujemy się też doświadczeniami prywatnych szpitali w Europie (np. SanRafael w Mediolanie), jako że jesteśmy (jako OSSP) od wielu lat członkiem Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych – pisze p. dr Andrzej Sokołowski – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych w przedmowie do publikacji „Dobre praktyki w okresie pandemii COVID-19 w szpitalach członkowskich OSSP i EUHP w okresie epidemii i po niej”.

Rozmawialiśmy o tym  jak zreorganizować nasze szpitale i inne jednostki opieki zdrowotnej by jak najlepiej zabezpieczyć się przed skutkami pandemii, a w przyszłości zapewnić pacjentom jak najlepszą pomoc w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Polska Federacja Szpitali była reprezentowana przez Urszulę Szybowicz, Project Manager.