SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie w dniu 1 grudnia 2023 r. podpisał umowę na realizację w 2024 roku zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych, dzięki doposażeniu w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracowni diagnostycznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie” dofinansowanego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia.

Umowa zakłada doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Zakładu Endoskopii w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, w tym m.in.: zestaw endoskopowy (tor wizyjny z wyposażeniem) – z opcją sztucznej inteligencji i kompletem endoskopów, mobilne aparaty USG z 3 głowicami – convex, liniową oraz kardiologiczną, wideoenteroskop czy myjnie endoskopową.

Kwota dofinansowania wynosi: 4 285 000,00 zł

Zakup sprzętu pozwoli na usprawnienie pracy SOR-u, zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu pacjentów i personelu medycznego. Z kolei sprzęt endoskopowy zwiększy skuteczność wykonywanych procedur i zmniejszy ich inwazyjność.

Więcej informacji na stronie szpitala:

https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/aktualnosci/dofinansowanie-dla-sor-i-zakladu-endoskopii