Polska Federacja Szpitali PFSz prowadzi internetową ankietę, w której dyrektorzy szpitali oraz ich współpracownicy zgłaszają problemy, postulaty oraz propozycje dobrych praktyk w obliczu pandemii COVID-19

Dyrektorzy polskich szpitali (odpowiedzi z 13 województw, szpitali różnego poziomu zabezpieczenia) rekomendują i postulują między innymi:

  • regularne dostawy środków ochrony indywidualnej
  • ograniczanie kontaktów, w tym szczególnie odwiedzin
  • dokładne przeprowadzanie wywiadu epidemiologicznego, ochronę pacjentów z grup ryzyka
  • bezwzględne przestrzeganie procedur wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa pracowników w kontaktach z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem
  • zabezpieczenie personelu medycznego i pomocniczego w środki ochrony osobistej: maseczki FFP3,N95, zwykłe (chirurgiczne), kombinezony ochrony biologicznej, fartuchy
  • ograniczenie liczby informacji, której wymagają różne instytucje aby umożliwiać szpitalom płynne działania
  • przestrzeganie procedur i wytycznych odpowiednich organów i instytucji państwowych i lokalnych.
  • ograniczenie przyjęć do szpitala (tylko przypadki pilne).

Źródło: internetowa ankieta Polskiej Federacji Szpitali PFSz dla dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz, stan na 15.03.2020

Zapraszamy dyrektorów szpitali do uczestniczenia w prowadzeniu ankiety:

https://forms.gle/Ji1XodGVW8gECcWg7