Polska Federacja Szpitali przekazuje informacje dotyczące 39-tej edycji Programu Wymiany Menedżerów HOPE EXCHANGE PROGRAMME 2021 .

W dniu 27 listopada 2020 roku miało miejsce zdalne spotkanie Koordynatorów Krajowych Programu Wymiany Menedżerów (HEP) Europejskiej Federacji Szpitali i Ochrony Zdrowia HOPE (HOspitals for EuroPE), które było prowadzone przez dyrektora generalnego Pascala Garela z centrali HOPE w Brukseli.  Polskę reprezentował Bogusław Budziński, jako krajowy koordynator HEP.

W spotkaniu wzięło udział 23 koordynatorów z większości krajów UE należących do HOPE, która obejmuje ponad 80% zasobów szpitali w UE

Koordynatorzy przekazali do decyzji Rady Gubernatorów HOPE rekomendację aby odwołać przeprowadzenie Programu w 2021 ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19. Władze HOPE planują przesunięcie HEP na rok 2022, o ile sytuacja epidemiologiczna w Europie zostanie unormowana.

W związku z powyższym, organizacja Programu HOPE EXCHANGE 2022 wymagała będzie nowych kwalifikacji, które odbędą się w przyszłym roku. Uczestnicy oraz Gospodarze Programu aktualnie zakwalifikowani do (przyszłorocznego) Programu trafiają do szerokiej bazy danych z pierwszeństwem naboru, jako wcześniej zweryfikowani. Informacje na ten temat zostały przekazane wszystkim zainteresowanym.

W międzyczasie europejscy Koordynatorzy Krajowi mają dopracować szczegóły przyszłych działań we współpracy z centralą HOPE, która wyda również oficjalne stanowisko dotyczące powyższej sytuacji oraz przedstawi procedury działań w najbliższych miesiącach. Wstępnie ustalono następne video-spotkanie Koordynatorów Krajowych oraz zarządu HOPE na pierwszy kwartał 2021 r. celem przygotowania Programu 2022. O postępach związanych z pracami oraz aktualnymi ustaleniami będziemy informować na bieżąco.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Jednym z podstawowych celów Europejskiej Federacji Szpitali i Opieki Zdrowotnej HOPE jest promowanie wymiany profesjonalnej wiedzy w obrębie europejskiej branży ochrony zdrowia. Federacja postawiła sobie zadanie zapewnienia szkoleń oraz wymiany doświadczeń dla pracowników szpitali i pracowników ochrony zdrowia w europejskim kontekście. W roku 1981, w ramach realizacji tych celów, HOPE postanowiła stworzyć program wymiany dla specjalistów z tego obszaru. Nazwano go HOPE EXCHANGE Programme – Program Wymiany Menadżerów (HEP). Pierwotnie był on przeznaczony tylko dla menedżerów szpitali. Obecnie otwarty jest dla pracowników ochrony zdrowia, w tym pracowników instytucji rządowych, pozarządowych oraz ubezpieczeniowych. HEP ma doprowadzić do lepszego zrozumienia funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i pracy szpitali w UE oraz w krajach sąsiadujących, ułatwiając im współpracę i wymianę najlepszych praktyk.

W Polsce Program obecny jest od roku 2012 dzięki aktywności Polskiej Federacji Szpitali (PFSz), która jest jego wyłącznym organizatorem w naszym kraju. Tylko szpitale będące zrzeszone w PFSz mają możliwość delegowania swoich menedżerów do uczestnictwa w Programie. Jest on ekskluzywny, ponieważ biorą w nim udział wyselekcjonowani, w trzystopniowym procesie naboru profesjonalni kandydaci znający dobrze języki obce. Od roku 2012 PFSz koordynowała wyjazd ponad pięćdziesięciu menedżerów z Polski do krajów europejskich. Podobną liczbę zagranicznych uczestników przyjęły u siebie polskie szpitale. Profile zawodowe wyjeżdżających menedżerów to w przybliżeniu: 30% lekarze, 20% pielęgniarki i fizjoterapeuci oraz 50% pozostali, czyli ekonomiści, inżynierowie, prawnicy, psychologowie i inni.

Technicznie Program jest dwuwymiarowy. Polscy partycypanci wyjeżdżają na miesiąc do szpitala(i) za granicą, a do polskich szpitali przyjeżdżają menedżerowie z Europy, dla których przygotowywane są programy indywidualne. Przedsięwzięcie ma miejsce w tym samym czasie we wszystkich krajach europejskich, a w każdym z państw przebywa od kilku do kilkunastu uczestników z różnych części Europy i o różnych profilach zawodowych. Program jest multidyscyplinarny, ukierunkowany na rozwój osobisty w obszarze własnych specjalizacji, jak również odkrywający możliwości rozwoju w innych kierunkach menedżerskich. Corocznie proponowana jest inna tematyka wiodąca Programu będąca bazą do budowy projektów dedykowanych europejskiej ochronie zdrowia, które przygotowywane są przez międzynarodowe zespoły partycypantów w poszczególnych krajach. Powstałe projekty prezentowane są na czerwcowym kongresie europejskich szpitali, zwanym HOPE AGORA mającą miejsce bezpośrednio po zakończeniu programów indywidualnych. Corocznie organizatorem jest inna stolica europejska. Oprócz uczestników Programu, biorą w niej udział wpływowe osoby z krajowego i międzynarodowego rynku ochrony zdrowia. Możemy tutaj się pochwalić faktem, iż kongres HOPE AGORA 2015 zorganizowany przez PFSz w Warszawie został oceniony jako jedna z najbardziej udanych wydarzeń w historii HEP.

Opracował

Bogusław Budziński

Koordynator Krajowy HEP w Polsce

Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PFSz

współpraca:

Jarosław J. Fedorowski

Gubernator i członek Prezydium HOPE

Reprezentacja PFSz w HOPE:

Jarosław J. Fedorowski – Gubernator, Anna Warczyńska – Oficer Łącznikowy oraz Bogusław Budziński – Koordynator Krajowy HEP