Spotkanie robocze dotyczące projektu badawczego “Smoke Free Hospitals in Poland” w ramach grantu z amerykańskiego National Cancer Institute (NCI) odbyło się 23.02.2018.

Na zdjęciu znajduje się komitet sterujący projektu: Beata I. Buchelt, PhD, MBA (PFSz, UEK); Mark Parascandola, PhD (NCI) oraz Jarosław J. Fedorowski, MD, PhD, MBA (PFSz). Projekt ma na celu zbadanie procedur anty-nikotynowych w polskich szpitalach, opracowanie raportu, a także przedstawienia rekomendacji zmierzających do wyeliminowania palenia tytoniu z terenów polskich szpitali. PFSz znalazła się w znakomitym gronie instytucji, przeważnie uniwersyteckich, które otrzymały prestiżowy grant badawczy od NCI. Pierwsze badania ankietowe w polskich szpitalach rozpoczną się w marcu. Pod koniec roku odbędą się warsztaty z podsumowaniem projektu.

Zapraszamy szpitale zrzeszone w PFSz do udziału w tym prestiżowym i wartościowym projekcie.