#AGORA 2022 – to szczyt Europejskiej Federacji Szpitali HOPE  odbywający się w Brukseli, w tym roku w terminie 3-4 czerwca 2022. Wydarzenie jest podsumowaniem programu wymiany menedżerów, w którym w ciągu ostatnich 4 tygodni brali udział uczestnicy z całej Unii Europejskiej. #HEP to unikalny na świecie program wymiany dla menedżerów opieki zdrowotnej z ponad 40-letnią historią.
W tym roku uczestnikami z Polski byli:

 • Katarzyna Koch-Brzozowska – położna, naczelna pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Powiatowym w Międzychodzie – odbyła staż w Hiszpanii
 • Maciej Kolasa – lekarz neurochirurg z Wojewódzkiego Centrum Traumatologii i Onkologii w Łodzi – odbył staż w Holandii
 • Agata Lisiewicz-Kaleta – Dyrektor Naczelna w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu wybrała się do szpitali we Włoszech, w tym Uniwersyteckiego w Bolonii,
 • Ewa Jasińska – przewodnicząca Rady Nadzorczej szczecińskiego oddziału JOZ Medicover sp. z o.o.  – wybrała się do Szpitala Uniwersyteckiego w Heraklionie na Krecie (Grecja).
 • Anna Żuk-Krasińska – kierownik Laboratorium Diagnostyki Medycznej w Szpitalu Uniwersyteckiego im. Biziela w Bydgoszczy – odbyła staż w Irlandii
 • Tymoteusz Mańkowski – lekarz radiolog z Wojewódzkiego Centrum Traumatologii i Onkologii w Łodzi – odbył program we Francji

Ośrodki w Polsce także gościły menedżerów. Europy:

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Biziela w Bydgoszczy gościł Austriaczkę – Verenę Angloher – naczelną pielęgniarkę z Uniwersyteckiego Szpitala im. Paracelsusa w Salzburgu oraz hiszpańskiego szefa pielęgniarstwa Manuela Acevedo Garcia – ze Szpitala Uniwersyteckiego Fundacji ALCORCON w Madrycie (Hiszpania) i Eugeniu Badiul, kierownika rehabilitacji chorób kręgosłupa z Centrum Rehabilitacji „NeoKinetica” w Kiszyniowie (Mołdawia),
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu – gościł Włocha Alessandro Di Risio – kierownika ds. pielęgniarstwa ze Szpitala ASL Lanciano Vasto w miejscowości Chieti (Włochy) oraz lekarza z Portugalii – Joaquima Timoco Ferreiry – koordynatora oddziału anestezjologii w Centralnym Szpitalu w Pavo de Varzim.

Koordynatorem programu HOPE ze strony Polski od ponad 10lat jest Bogusław Budziński, wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PFSz.

Podczas  podsumowania programu na kongresie HOPE AGORA omawiane są systemy ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem ciekawych praktyk i opinii uczestników wymiany o ich funkcjonowaniu, poniżej kilka najważniejszych informacji:

 • Hiszpania, innowacje w ochronie zdrowia warte naśladowania: zintegrowany system komunikacji danych CORTEX złożony z centrum zarządzania, systemu kontaktowego oraz e-opieki – 30% redukcji długości hospitalizacji, 21% zmniejszenia kosztów operacyjnych.
 • Francja: niemożliwe stało się możliwe. Wymiana informacji oraz współpraca szpitali publicznych

 • Niekorzystne trendy (kolor czerwony) w onkologii w trakcie pandemii #COVID-19. Badania w 94 krajach świata. Prezentacja Ana Sofia Carvalho .Wśród głównych przyczyn: zmiany zachowań pacjentów i znaczne zmniejszenie liczby skierowań od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
 • Niemcy: od ponad dwóch lat szpitalom umożliwiono prowadzenie opieki ambulatoryjnej, w tym także podstawowej. To słuszny krok w kierunku tworzenia organizacji koordynowanej ochrony zdrowia: jeden z wniosków dyskusji panelowej prowadzonej przez prof. Niek Klazinga.
 •  Austria, wśród dobrych praktyk m.in. HTA, EDM (ELGA), MCN (minima liczby zabiegów), ECMO w COVID-19, zbieranie dobrej jakości danych.
 • “Ludzie to podstawa, kultura jest kluczem” – jeden z głównych atutów duńskiego systemu ochrony zdrowia.
 • Estonia: “autostrada informatyczna” jako podstawa systemu ochrony zdrowia.
 • Finlandia: reforma systemu ochrony zdrowia. Wśród głównych założeń m.in. międzynarodowa akredytacja szpitali, mniej agend i instytucji organizujących ochronę zdrowia, cyfryzacja i robotyzacja aptek szpitalnych, e-egzaminy pielegniarek co 5 lat, grupowanie procedur wysokospecjalistycznych w 5 szpitalach uniwersyteckich.
 • Francja: niedobory personelu medycznego spowodowane przede wszystkim problemami z rekrutacją, zbytnim obciążeniem pracą oraz zbyt niskimi płacami. Proponowane rozwiązania: lean management, zarządzanie zespołowe, wsparcie psychologiczne.
 • Grecja: całkowita integracja systemów informatycznych podmiotów medycznych na wyspie Kreta.
 • Irlandia, wyzwania dla systemu ochrony zdrowia: rosnące oczekiwania społeczne, digitalizacja i interoperacyjność, brak współpracy systemu publicznego z prywatnym, niedobory personelu, koordynacja działań podmiotów leczniczych. Wśród rozwiązań np. opieka koordynowana i wielodyscyplinarna, krajowy system tzw. wczesnych sygnałów ostrzegawczych, badanie opinii pacjentów szpitali, krajowa platforma jakości w ochronie zdrowia.
 • Współpraca / wymiana danych na linii szpitale – podstawowa opieka zdrowotna najniżej oceniona przez menedżerów ochrony zdrowia badanych przez naukowców z Uniwersytetu w Amsterdamie. Badania w całej #EU.
 • Włochy: personalizowana opieka onkologiczna, koordynacja wypisów szpitalnych z opieką pozaszpitalna, system pielęgniarek środowiskowych

Tradycyjnie już, podczas Kongresu HOPE odbywa sie Rada Gubernatorów HOPE – European Hospital and Healthcare Federation w Brukseli. #HOPE jest paneuropejską organizacją szpitalną z ponad 55-letnią działalnością, obejmującą około 80% zasobów szpitalnych w UE / EWG. Polska Federacja Szpitali – jest pełnoprawnym członkiem #HOPE od 2011 roku i głosem polskich szpitali na poziomie europejskim.

Podczas spotkania Pan Andrzej Rys , zastępca dyrektora generalnego ds. Zdrowia w European Commission przedstawił szereg informacji na temat europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Trzy filary: wymiana danych na potrzeby zdrowia publicznego i opieki medycznej, wymiana danych wtórnych w celu poprawy opieki nad obywatelami UE oraz rozwój nowych produktów.