Trwający w dniach 19 i 20 października udział biura Green Hospitals PFSz w 8. Forum Inteligentengo Rozowju w Uniejowie

W ostatnich latach Polska Federacja Szpitali (PFSz) nieustannie dąży do doskonalenia standardów w branży medycznej. Jednym z kluczowych kroków w tym kierunku było opracowanie i wdrożenie przez Biuro Zielonych Szpitali rozwiązań wynikających z dyrektywy CSRD oraz ESG. Te działania mają na celu nie tylko zwiększenie efektywności funkcjonowania szpitali, ale także wprowadzenie zrównoważonych praktyk zarządzania, które przyczynią się do lepszego środowiska pracy dla personelu medycznego oraz wyższej jakości opieki dla pacjentów.

Kolejnym ważnym aspektem naszej działalności jest strategia koordynowanej ochrony zdrowia. Dzięki niej chcemy zapewnić, że wszyscy pacjenci otrzymują odpowiednią opiekę w odpowiednim czasie i miejscu, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Aby to osiągnąć, konieczne jest nieustanne szkolenie i rozwijanie kompetencji kadry zarządzającej. Właśnie dlatego PFSz stawia na edukację i rozwój menedżerów w szpitalnictwie.

Nie możemy również zapomnieć o roli technologii cyfrowych w nowoczesnym szpitalnictwie. Dzięki nim lekarze, diagnosty i personel medyczny mają dostęp do narzędzi, które ułatwiają im pracę, poprawiają komunikację z pacjentami i przyczyniają się do lepszego zarządzania placówkami medycznymi. W PFSz wierzymy, że technologia jest kluczem do przyszłości medycyny i dlatego inwestujemy w jej rozwój.

Jako CSO Biura chciałbym osobiście podziękować wszystkim uczestnikom Panelu dyskusyjnego pt.  na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze sytemu opieki zdrowotnej i szpitalnictwa w Polsce. Zaangażowanie, wiedza i pasja do tematu przyczyniły się do tego, że debata była niezwykle burzliwa i inspirująca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i mamy nadzieję na kolejne spotkania w przyszłości.

O takich zagadnieniach w ramach panelu dyskusyjnego dotyczącego Inteligentnego rozwoju dla zdrowia społeczeństwa miał przyjemność dyskutować w ramach FIR dyrektor biuro Green Hospitals – Michał P. Dybowski. Dziękujemy wszystkim za udział i gościom wydarzenia na sali, którzy mimo tak późnej pory pozostali z nami do końca. Zachęcamy do dzielenia się swoimi przemyśleniami i dołączania do dyskusji na temat przyszłości polskiego szpitalnictwa. Razem możemy osiągnąć więcej!

#PFSz #ZieloneSzpitale #Innowacje #TechnologiaCyfrowa #OchronaZdrowia