Szpital SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim, członek PFSz, inwestuje w poprawę infrastruktury.

O prowadzonych inwestycjach poinformował Andrzej Kaczor – Dyrektor SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim w trakcie Jesiennej Konferencji Programowej PFSz w Nieporęcie 28.11.2019

Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0012/18 pn. „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia”, który współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej – 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Realizacja projektu przewiduje zakup sprzętu i wyposażenia medycznego do oddziałów oraz pracowni SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim. W wyniku realizacji projektu szpital zostanie doposażony w :

 • rezonans magnetyczny,
 • stacjonarny cyfrowy aparat RTG,
 • videogastrofiberoskop i kolonoskop ze źródłem światła,
 • videobronchoskop ze źródłem światła i myjnią,
 • aparat ECHO stacjonarny,
 • aparat ECHO transportowy
 • przewoźny aparat RTG,
 • test wysiłkowy z bieżnią,
 • aparaty USG – 2 szt,
 • aparat EEG,
 • lampę do fototerapii,
 • wyposażenie sali podwyższonego nadzoru kardiologicznego takie jak: 4 defibrylatory, respirator, 3 kardiostymulatory, 7 kardiomonitorów z centralą monitorowania
  i rejestracji, 4 ssaki elektryczne, 14 pomp infuzyjnych, 3 aparaty EKG, 2 wózki zabiegowe, 2 wózki ratunkowe oraz 2 łóżka do intensywnej opieki z waga i 5 bez wagi.
 • 48 zestawów łóżek chorych wraz z szafkami do oddziałów szpitalnych.

Zrealizowanie projektu podniesie jakość i dostępność do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla osób objętych projektem.

Przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu to 31.01.2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 964 490,60 PLN w tym dofinansowanie z RPO WL wyniesie 4 923 156,99 PLN    (tj. 71% kwoty wydatków kwalifikowanych

Szpital w Tomaszowie Lubelskim realizuje także projekt współpracy międzynarodowej PL-BY-UA, w ramach którego pozyskał nowe karetki ratunkowe, szczegóły na:

https://www.szpital-tomaszow.pl/akt_idx.php?idz=252

Polska Federacja Szpitali gratuluje Dyrekcji Szpitala w Tomaszowie Lubelskim pod przewodnictwem Andrzeja Kaczora, załodze szpitala oraz całej lokalnej społeczności z okazji realizacji tego ważnego projektu inwestycyjnego.