W dniach 27 – 28 września 2018 roku w Brześciu na Białorusi odbył się IV Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia.
Organizatorami Szczytu są Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej oraz Brzeski Szpital Obwodowy, które już w 2011 roku podjęły współpracę realizując Projekt pn. „Rozwój Pomocy Kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina 2007-2013. Obecnie oba szpitale realizują projekt pn. “Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI)) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel Tematyczny 3: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO), Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych. Wartość projektu to 2.579.221,58 EUR, wartość dofinansowania: 1.826.819,91 EUR.

Podczas tegorocznego Szczytu Zdrowia wśród ekspertów z Polski i Białorusi, znaleźli się przedstawiciele z Francji. Zapoczątkowane w 2015 roku forum cieszy się uznaniem wśród międzynarodowego środowiska medycznego. To miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce i na Białorusi.

W tym roku po raz pierwszy forum odbyło się u naszego partnera w Brześciu.
Uczestnicy konferencji to przedstawiciele medycyny, menedżerowie ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawiciele firm branżowych.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali:

 • Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Republiki Białorusi – Michajłowski Wiktor Pawłowicz, Naczelnik Głównego Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Brześciu.
 • Aleksander Karpicki, Lekarz Naczelny Zakładu Opieki Zdrowotnej Brzeskiego Szpitala Obwodowego, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor.
 • Dariusz Oleński, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
 • Ewa Dudziak, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Podczas forum odbyły się dyskusje panelowe. Tematem pierwszej dyskusji panelowej była pomoc lekarska pacjentom z zatruciem wywołanym grzybami. Poruszono tematy dotyczące aktualności problemu zatrucia grzybami, epidemiologii, objawów zatruć grzybami, terapii w tym zakresie oraz profilaktyki i przeszczepów wątroby.

Moderatorem dyskusji był Minow Andrej Fedorowicz, Lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologi i Reanimacji Nr 4 ZOZ „9 – ty Miejski Szpital Kliniczny w Mińsku”, dr n. med.

Wśród prelegentów znaleźli się eksperci:

 • Grigoriew Igor Michajłowicz, Główny specjalista nieetatowy Ministerstwa Zdrowia Republiki Białorusi ds. toksykologii, m. Mińsk, Białoruś.
 • Spas Włodzimierz Włodimirowicz, profesor Katedry Anestezjologii i Reanimatologii Państwowej Instytucji Edukacyjnej „Państwowy Uniwersytet Medyczny w Grodnie” doktor habilitowany nauk medycznych, m. Grodno, Białoruś.
 • Paweł Chwaluk, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, Polska.
 • Saliwoncik Włodzimierz Wiktorowicz, Lekarz kierujący Oddziałem Reanimacji i Intensywnej Terapii Zakładu Opieki Zdrowotnej „Brzeski Szpital Obwodowy”, m. Brześć, Białoruś.
 • Szestiuk Andrej Michaiłowicz, Lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii i Transplantologii Zakładu Opieki Zdrowotnej „Brzeski Szpital Obwodowy”, dr n. med., m. Brześć, Białoruś.

Kolejna dyskusja panelowa dotyczyła multidyscyplinarnych zabezpieczeń otyłości. Moderatorem dyskusji była Daniłowa Larysa Iwanowna – Kierownik Katedry Endokrynologii Państwowej Instytucji Edukacyjnej „Białoruska Akademia Medyczna Kształcenia Podyplomowego”, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor. Podczas debaty poruszono problem nadwagi oraz podejścia terapeutycznego do tego problemu.

Wśród ekspertów byli:

 • Łuszczyk Maksim Leonidowicz, Docent Katedry Endokrynologii Państwowej Instytucji Edukacyjnej „Białoruska Akademia Medyczna Kształcenia Podyplomowego”, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor, m. Mińsk, Białoruś.
 • Wałujewicz Wiktor Włodimirowicz, Docent Katedry Endokrynologii Państwowej Instytucji Edukacyjnej „Białoruska Akademia Medyczna Kształcenia Podyplomowego”, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor, m. Mińsk, Białoruś.
 • Jędrzej Jurewicz, Lekarz rezydent w Oddziale Chirurgicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, Polska.
 • Radijewskij Igor Leontiewicz, Lekarz kierujący Oddziałem Chirurgicznym Zakładu Opieki Zdrowotnej „Brzeski Szpital Obwodowy”, m. Brześć, Białoruś.

Kolejnym etapem konferencji były sesje tematyczne, podczas których zaprezentowano indywidualne wystąpienia w zakresie współczesnych kierunków rozwoju medycyny w zakresie torakochirurgii, onkologii, transplantologii i kardiologii.

Wśród znamienitych gości – ekspertów w tych dziedzinach znaleźli się:

 • Gilbert Massard, profesor, Lekarz kierujący Oddziałem Torakochirurgii Kliniki Szpitala Uniwersyteckiego w Strasburgu, Prezydent Europejskiego Towarzystwa Torakochirurgów.
 • Patrick Dufour, profesor, onkolog, Dyrektor ds. nauki Centrum Paul Strauss, Instytut Regionalny Badań Raka w Strasburgu, Francja.
 • Philippe Bachellier, profesor, Lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Hepatobiliarnej i Transplantologii Kliniki Szpitala Uniwersyteckiego w Strasburgu, Francja.
 • Andrzej Lubiński, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, Dyrektor Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca w Łodzi, Polska.

Podsumowania konferencji w dn. 28 października dokonali Dyrektorzy Partnerskich Szpitali: Dyrektor Szpitala  Obwodowego w Brześciu – Aleksander Karpicki oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – Dariusz Oleński. Podkreślono ważną role współpracy transgranicznej w rozwoju placówek oraz wymianę wiedzy i praktyk na płaszczyźnie zapoczątkowanej współpracy. Konferencja każdego roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród międzynarodowego środowiska medycznego.