Przy szpitalu w Ameryce powstaje najnowocześniejsze i najbardziej kompleksowe centrum psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Polsce. Będą tam leczone dzieci i młodzież z wszystkimi problemami psychicznymi, w tym po próbach samobójczych, z nerwicami, problemami odżywiania (anoreksja, bulimia) i uzależnieniami od narkotyków, dopalaczy i alkoholu. Szpital poszukuje lekarzy specjalistów psychiatrii, w tym psychiatrii dzieci i młodzieży.

W Polsce żyje około 7 milionów dzieci i młodzieży, z czego według ekspertów około 9% wykazuje zaburzenia w stopniu wymagającym pomocy psychiatrycznej i psychologicznej.

Będzie to pierwsza tak duża i kompleksowa placówka poświęcona tylko dzieciom.

Na budowę ośrodka pozyskano 100 milionową dotację z funduszy Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie szpitala:

https://ameryka.com.pl/przy-szpitalu-w-ameryce-powstaje-najnowoczesniejsze-i-najbardziej-kompleksowe-centrum-psychiatrii-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-polsce/