Serdecznie zapraszamy na konferencję “Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań”, której Polska Federacja Szpitali jest patronem honorowym. Poniżej więcej informacji.

Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań

12 września 2017 r. | Warszawa

Jakie rozwiązania najlepiej wdrożyć, żeby zapewnić najbezpieczniejszą oraz komfortową obsługę pacjenta?
Między innymi o nowinkach z zakresu rozwiązań finansowych, mobilnych, informacji i automatyzacji komunikacji z pacjentem będziemy mieć możliwość podyskutować 12 września.

BEZPŁATNA REJESTRACJA

 

Podczas konferencji głos zabiorą:

 • Zofia Małas – Prezes Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Roman Radomski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki Medycznej
  Krzysztof Suszek – Przewodniczący Rady Fundacji “Misja Medyczna”​
 • Maciej Łokaj – radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Łokaj
 • Dr inż. Kajetan Wojsyk – Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej, Centrum Systemów Informacyjnych

 

Proponowany zakres tematyczny:

Wsparcie technologiczne – optymalizacja i bezpieczeństwo:
– elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów
– zarządzanie procesami biznesowymi
– Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące
– Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing
– zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi
– ERP – narzędzia zintegrowane – obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów

– umacniamy relacje – CRM na służbie
– nowe kanały informacji i automatyzacja komunikacji z pacjentem

– mobilne rozwiązania dedykowane
– integracja systemów
– zasilanie awaryjne – bezpieczeństwo energetyczne
– outsourcing usług – przegląd możliwości, kryteria wyboru
– nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe dla placówek leczniczych

– Partnerstwo Publiczno – Prywatne -realizacja projektów aktualnie przygotowywanych oraz wsparcie w celu przygotowania nowych projektów

 

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

 • kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii
 • doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień,
 • przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej,
 • osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT,
 • dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych / kopii zapasowych,
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych,
 • kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,
 • kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów,
 • przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej,
 • ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg,
 • szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych

 

BEZPŁATNA REJESTRACJA

Mam nadzieję, że uda nam się spotkać tego dnia i wspólnie przedyskutować poruszane tematy.

DO ZOBACZENIA!

Kontakt z Organizatorem:

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zapraszam do kontaktu
Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl