Za pośrednictwem Niemieckiej Federacji Szpitali, PFSz otrzymała informację o kongresie zdrowia  w Berlinie w dniach 29-30 Marca.

http://www.gesundheitsnetzwerker.de/