Już 22 września odbędzie się ogólnopolska konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia, organizowana przez Wolters Kluwer Polska oraz Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Tegoroczna, druga edycja przebiegać będzie pod hasłem „Transformacja systemu – jakość i bezpieczeństwo”. Przyjęta przez organizatora formuła to wersja online.

 

Konferencja będzie okazją do eksperckiej dyskusji na temat planowanych zmian w ochronie zdrowia
i transformacji systemu w kierunku premiującego wdrażanie rozwiązań projakościowych.

  • Podczas dyskusji panelowych eksperci odpowiedzą na pytanie – jakich zmian mogą spodziewać się podmioty leczniczew związku z ustawą o zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem pacjenta oraz ustawą o rozwoju i reformie podmiotów szpitalnych?
  • Dowiemy się także, w jaki sposób strategia „Zdrowa Przyszłość” wpłynie na krajowy system ochrony zdrowia w kolejnych latach?
  • Podsumujemy bilans zysków i strat związanych z pandemią COVID-19 i wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób wpłynęła ona na placówki ochrony zdrowia i jakie zmiany na nich wymusiła?

 

Konferencja jest bezpłatna i adresowana do:

  1. kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia
  2. przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, instytucji rządowych i samorządowych.

 

W trakcie konferencji odbędą się trzy debaty:

  1. Transformacja w kierunku Value Based Healthcare (VBHC) – jak pandemia wpłynęła na system ochrony zdrowia: bilans zysków i strat.
  2. Model organizacji i finansowania ochrony zdrowia.
  3. Transformacja cyfrowa – ujęcie systemowe.

 

Dodatkowo zaproszeni goście podejmą dyskusję w formule debaty oksfordzkiej na temat fundamentów jakości i bezpieczeństwa w systemie ochrony zdrowia.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji rządowych, jak również przedstawiciele świadczeniodawców, samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Na zakończenie konferencji, podczas uroczystej gali, poznamy Laureatów IV edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC.

 

Polska Federacja Szpitali jest patronem wydarzenia.

Więcej informacji i zapisy na konferencję na stronie: www.konferencja.liderzy-zmian.pl

 

Kontakt dla mediów:
Magdalena Grzywa
Koordynator Konferencji Online
tel.: +48 884 986 859
e-mail: Magdalena.Grzywa@wolterskluwer.com