Polska Federacja Szpitali zaleca korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji na temat koronawirusa SARS-CoV-2 oraz choroby przez tego wirusa wywoływanej COVID-19

Źródła miedzynarodowe

Serwis WHO, Światowej Organizacji Zdrowia

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Serwis ECDC, Europejskiego Centrum Kontroli Chorób

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Serwis Komisji Europejskiej (we wszystkich językach UE, w tym polskim)

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

Serwis CDC, Amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Źródła krajowe

Serwis Ministerstwa Zdrowia

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Serwis Głównego Inspektoratu Sanitarnego

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Serwis Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH

https://www.pzh.gov.pl/aktualnosci-dot-wirusa-sars-cov-2/