Polska Federacja Szpitali popiera kształcenie przyszłych lekarzy w Polsce na potrzeby naszego systemu ochrony zdrowia.

Przekazujemy komunikat Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie:

KOMUNIKAT

w sprawie rekrutacji na kierunek LEKARSKI

Uprzejmie informujemy, że na Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie są jeszcze wolne miejsca na kierunek LEKARSKI. Rekrutacja trwa do 30 września 2020 r. Zajęcia rozpoczynają się od 5 października 2020 r.

Studia na kierunku lekarskim na Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie wyróżniają się:

  • najniższym czesnym w Polsce na tym kierunku
  • bogatym doświadczeniem Uczelni w realizacji kształcenia na kierunkach medycznych (pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne)
  • Uczelnia posiada własną bazę kliniczną oraz nowoczesną infrastrukturę

Szczegółowe informacje dot. warunków rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Uczelni https://uczelniamedyczna.com.pl/ w zakładce „DLA KANDYDATA”.

W razie dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt z biurami rekrutacyjnymi pod nr tel.:

22/703 43 91      

22/703 43 88

22/703 43 83

Serdecznie zapraszamy!