Podczas posiedzenia Zarządu PFSz w dniu 03.03.2017 na stanowisko Dyrektora Zarzadzającego PFSz została powołana Ligia Kornowska.  Dyrektor jest Przewodniczącą Zespołu Młodych Menedżerów przy PFSz, była m.in. Wiceprezydentem IFMSA oraz koordynatorem Jesiennej Konferencji Programowej PFSz w Nieporęcie 2016.  W programie działania Dyrektor Kornowska proponuje m.in. wzmocnienie obecności PFSz w internecie i mediach społecznościowych, koordynację spraw członkowskich, współpracę z sektorem nowych technnologii oraz oczywiście bieżące kierowanie sprawami organizacyjnymi.  Wsparcie dla Dyrektor stanowi bardzo zdolny i całkiem już doświadczony w działaniach zespół Młodych Menedżerów Medycyny, a szczególnie jego wiceprzewodniczący: Paweł Kroczek oraz Mateusz Jankowski.  W niedługim czasie Dyrektor Kornowska poinformuje o bardzo ciekawych i innowacyjnych projektach związanych z rozwojem PFSz.

Jednocześnie, w związku ze złożoną rezygnacją, Zarząd PFSz serdecznie podziękował za aktywne działania na rzecz PFSz dotychczasowej Dyrektor Zarzadzającej PFSz Annie Banaszewskiej, która zmienia formę współpracy na ekspercką.