Nadwykonania za 2019 mogły by być wliczane do wykonania w 2020: postulat i propozycja Polskiej Federacji Szpitali 

W związku z przewidywanym niedowykonaniem świadczeń szpitalnych w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19, Polska Federacja Szpitali #PFSz postuluje aby NFZ stworzył możliwość włączenia nadwykonań z 2019 roku do wykonania świadczeń w 2020 roku.  Czyli proponujemy aby dodać tzw. “ogon” do proponowanego przez NFZ “nosa” polegającego na przedłużeniu terminu rozliczania do końca pierwszego półrocza 2021.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wobec niewykonania procedur planowych przez ostatnie miesiące szpitale nie maja możliwości wykonania 100%  świadczeń w ramach ryczałtu.  Szpitale nie są objęte pomocą w ramach tarczy antykryzysowej, nie są też zwolnione z opłacania składek ubezpieczenia społecznego. Szpitale borykają się z problemem, z jednej strony nastąpiło zmniejszenie liczby przyjmowanych pacjentów, także poza ryczałtem, a z drugiej strony nastąpił znaczny wzrost kosztów działania szpitali.  Z uwagi na bezpieczeństwo kontynuacji działalności i utrzymania (i tak już zachwianej) płynności finansowej, postulat zaliczenia niezapłaconych świadczeń, wykonanych ponad limit w roku 2019 do rozliczenia za rok 2020 jest jak najbardziej zasadnym i konstruktywną propozycją. Należy podkreślić, że chodzi o niezapłacone świadczenia wykonane ze wskazań medycznych u pacjentów objętych powszechnym ubezpieczeniem medycznym finansowanym przez NFZ.

Dziękujemy Jackowi Kasperskiemu, Dyrektorowi Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, szpitala zrzeszonego w PFSz, za zgłoszenie propozycji stanowiska w tej sprawie do Polskiej Federacji Szpitali.