W dniu 15.06.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu PFSz. Omówiono sprawy bieżące, w tym m.in. udany udział delegacji PFSz w kongresie Europejskiej Federacji Szpitali HOPE w Sztokholmie, sukces w działaniach na rzecz zmiany rozporządzenia MZ w zakresie ciągłości akredytacji szpitali, zbliżającą się konferencję Hospital Management 21-22.06, aktywnosci zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny.

Ustalono datę Jesiennej Konferencji Programowej PFSz wraz z Walnym Zgromadzeniem w Nieporęcie na 29 listopada 2018. 

W zebraniu brali udział przedstawiciele Rady Naczelnej PFSz oraz zaproszeni goście, m.in. Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP, Michał Kaczmarski, Prezes Fundacji KOWAL, Agnieszka Wróbel, Doradca Business Finland, Patrycja Onak, koordynator Med Holding SA Katowice (nowy członek PFSz) oraz Artur Pruszko z Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych.