Posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Szpitali, 17.01.2020

W programie m.in. spotkanie robocze z kierownictwem centrali NFZ, szpitalna wizyta studyjna PFSz w Krakowie dla menedżerów szpitali zrzeszonych w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE 27-28.04, kongres HOPE w Brukseli, szpitalna wizyta studyjna PFSz w Barcelonie, raport o polskich start-upach medycznych, kodeks dobrych praktyk zarządczych podmiotów leczniczych, przyjęcie nowych członków, spotkanie z przedstawicielami PAIH, program wymiany menedżerów HOPE, współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami, patronaty honorowe PFSz, stanowiska i konsultacje, prace zespołu Trójstronnego ds Ochrony Zdrowia oraz sprawy bieżące.

Spotkanie robocze Zarządu PFSz z kierownictwem centrali NFZ: Adamem Niedzielskim – Prezesem NFZ; Dariuszem Dziełakiem – Dyrektorem Departamentu Analiz i Innowacji oraz Tomaszem Pawlęgą – Kierownikiem Sekcji Innowacji. Omówiliśmy m.in. działanie i finansowanie NPL oraz AOS przy szpitalach, świadczenia ratujące życie, transport miedzyszpitalny, płatności wynagrodzeń personelu, kodeks dobrych praktyk zarządczych podmiotów leczniczych, nielimitowane badania CT oraz NMR, kwestię wzrostu wycen świadczeń, możliwości dofinansowania na zakup komputerów przez szpitale oraz inne sprawy bieżące dotyczące świadczeniodawców szpitalnych.