Posiedzenie Zarządu PFSz z udziałem członków Rady Naczelnej oraz zaproszonych gości miało miejsce 23.02.2018.

Omówiono sprawy bieżące, w tym szczególnie tegoroczną edycję programu wymiany menedżerów HOPE, projekt kampanii na rzecz zmniejszenia liczby zakażeń szpitalnych, projekt badawczy w ramach grantu z Narodowego Instytutu Raka (USA), możliwości poprawy wysokości kwot gwarancyjnych ubezpieczeń szpitali oraz nowoczesne narzędzie edukacyjne dla lekarzy specjalizacji chirurgicznych. Zarząd zatwierdził plan spotkań i konferencji na najbliższe miesiące oraz przyjął informacje o działaniach zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny przy PFSz.

Zarząd zatwierdził przyjęcie nowych szpitali do PFSz: Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 0raz Szpitala Powiatowego w Barlinku.

Do składu Rady Naczelnej PFSz, na podstawie uprawnień statutowych członka założyciela PFSz został desygnowany Maciej Banach, profesor i dyrektor ICZMP.