Europejska Federacja Szpitali HOPE przy współpracy z Polską Federacją Szpitali zaprasza osoby pełniące stanowiska kierownicze w szpitalach oraz jednostkach związanych z lecznictwem szpitalnym do uczestnictwa w Programie HOPE Exchange 2018, który będzie obejmował czterotygodniowy staż w wybranym szpitalu w jednym z krajów europejskich oraz obligatoryjny udział w końcowej konferencji programowej zwanej Agorą, która będzie miała miejsce w Sztokholmie.

Tematem wiodącym tegorocznego Programu jest: „Poprawa jakości ochrony zdrowia z wykorzystaniem doświadczeń i kompetencji pacjenta. Uczestnictwo w w/w programie z pewnością daje wyjątkową szansę na wzbogacenie swojego doświadczenia zawodowego, jak również jest certyfikowane prestiżowym dyplomem przez HOPE, będącą najważniejszą organizacją skupiającą w UE ok. 80% łóżek szpitalnych.

 

Poniżej podstawowe dane i kryteria naboru kandydatów w terminie do 31 października b.r.

 

– Czas trwania stażu od 7 maja do 1 czerwca 2018 r.,

– Termin konferencji w Sztokholmie (Agora) – od 3 czerwca do 5 czerwca 2018 r.,

– Program stażu szpitalnego przygotowywany jest przez zapraszającego (szpital w EU) w porozumieniu i zgodnie z preferencjami zapraszanego uczestnika.

– Część szpitalna Programu wraz z zakwaterowaniem oraz min. jednym posiłkiem dziennie pokrywana jest przez zapraszającego.

– Delegującym uczestnika jest jego pracodawca – szpital, który musi zapewnić o kontynuacji wszystkich świadczeń związanych z zatrudnieniem uczestnika w trakcie odbywania przez niego stażu.

– Kosztami po stronie uczestnika/delegującego są: opłata w wysokości ok. 300,00 € za pobyt i uczestnictwo na finalnej konferencji (Agora) w Sztokholmie obejmująca trzy noclegi, dojazd do szpitala zapraszającego i przejazdy wewnętrzne w danym kraju, dojazd na Agorę do Sztokholmu oraz ew. dodatkowe posiłki.

– Językami roboczymi są: język angielski i języki ojczyste krajów szpitali zapraszających (ale nie jest to regułą absolutną), gdzie największy obszar przypada na języki: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Dobra znajomość min. jednego języka jest oczywista.

– Osoba delegowana powinna nadto wykazywać duże zdolności na polu komunikacji międzykulturowej. Związane jest to m. in. z pracami w międzynarodowych zespołach wraz pozostałymi uczestnikami programu przebywającymi w kraju zapraszającego.

– Program HOPE Exchange jest programem multidyscyplinarnym, dedykowanym profesjonalistom chcącym rozwijać swoje zdolności zawodowe na europejskim poziome zarządzania ochroną zdrowia. Nie jest to stricte program medyczny lub techniczny.

– Jak sama nazwa wskazuje program jest wymianą managerów ochrony zdrowia pomiędzy różnymi krajami w Europie. Wskazane jest zatem zaproponowanie zaproszenia na wymianę przez szpital delegujący polskiego uczestnika dla któregoś z uczestników z innych krajów, jeżeli nie bieżącej edycji, to w którejś z kolejnych.

 

Informacje szczegółowe i aplikacje:

Bogusław Budziński – Krajowy Koordynator HOPE Exchange

Tel. kom.: +48 601 241 495, e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl            www.hope.be