Tworzenie i działanie oddziałów wieloprofilowych, rola asystentów medycznych w systemie ochrony zdrowia oraz mediacje w podmiotach leczniczych – to tematy, które zostały poruszone podczas bezpłatnego szkolenia dla dyrektorów medycznych szpitali, zorganizowanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie wraz z Polską Federacją Szpitali. Szkolenie odbyło się 13 stycznia.

– Izba lekarska powinna być miejscem takich spotkań, bo lekarze i dyrekcje placówek to przecież jeden zespół – tak ideę szkolenia przedstawił prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski podczas otwarcia. Dodał, że spotkanie ma na celu nie tylko poszerzenie wiedzy uczestników, ale także nawiązanie relacji, które będą w przyszłości owocowały coraz lepszą współpracą.

Prezes Polskiej Federacji Szpitali prof. Jarosław Fedorowski podkreślał wartość wymiany doświadczeń. Swoimi doświadczeniami z pracy w szpitalu uniwersyteckim w stanie Vermont w USA podzielił się w ramach pierwszego wykładu, poświęconego funkcjonowaniu oddziałów wieloprofilowych. Zwracał uwagę na różnice w funkcjonowaniu polskich i amerykańskich placówek. Na przykład, jak wyjaśniał prof. Fedorowski, w placówce dla której pracuje w USA, w większości przypadków nie ma ścisłego podziału przestrzeni na pacjentów części dla pacjentów z dolegliwościami wymagającymi opiekilekarzy poszczególnych konkretnych specjalizacji. Podkreślał jednak, że takie placówki jak ta, której działanie omawiał, dysponują nieporównywalnie większymi środkami niż te dostępne w Polsce, stąd możliwość umieszczenia przy każdym łóżku sprzętu pozwalającego właśnie na opiekę o charakterze wieloprofilowym. Temat oddziałów wieloprofilowych był następnie kontynuowany przez przedstawicieli NEO Hospital – jego prezes Joannę Szyman, dyrektor medyczną Józefę Job oraz zatrudnionego w placówce chirurga prof. Tomasza Rogulę.

W drugiej części szkolenia dr hab. Mariusz Siemiński i lek. Zuzanna Węgłowska z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku przedstawili doświadczenia z działalności placówki korzystającej z pracy asystentów medycznych, podkreślając zalety tego rozwiązania nie tylko jeśli chodzi o organizację pracy, ale także m.in jakość dydaktyki – ponieważ stanowiska asystentów obejmują niejednokrotnie młodzi adepci sztuki lekarskiej. Mariusz Siemiński udowadniał, że asystenci medyczni pozwalają wyeliminować pewne, wydawałoby się stałe obciążenia procesu przyjmowania pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych – chociażby dzięki zwiększeniu efektywności triażu.

Ostatnia część „Operacji szpital” została poświęcona mediacjom w podmiotach leczniczych. Słowo wstępne wygłosiła rzecznik praw lekarza Monika Potocka. Korzyści z zastosowania tej metody rozwiązywania sporów przedstawiła dr n. pr., lek. Iwona Wrześniewska-Wal podkreślając między innymi, że jest to rozwiązanie znacznie skracające postępowania. – Na przykład postępowania w sprawach karnych mogą trwać przeciętnie 3-4 lata. Dla obu stron procesu to jest ogromny stres – stwierdziła. Dodała, że jest to tryb pozwalający na rozwiązywanie konfliktów w sposób nienaruszający fundamentów relacji lekarz-pacjent. – W postępowaniu sądowym jest to niemożliwe. Zwłaszcza postępowanie dowodowe powoduje, że więź między lekarzem a pacjentem ulega całkowitemu zniszczeniu. Tymczasem w przypadku mediacji jest inaczej – wyjaśniała. Zdaniem Iwony Wrześniewskiej-Wal zwłaszcza w przypadku mniejszych ośrodków miejskich, gdzie nie ma takiej anonimowości jak w dużychmiastach mediacja pozwala unikać dyskomfortu przed osobistym okazjonalnym spotkaniem między stronami. O doświadczeniach i praktycznych aspektach mediacji wypowiadali się także radca prawny, mediator dr n pr. Grzegorz Frączek oraz adwokat Przemysław Rawa-Klocek. Grzegorz Frączek zaprezentował niektóre metody prowadzenia mediacji i zaplecze pracy mediatora odgrywając kwestie, jakie zwykle padają z ust moderujących takie spotkania. Przemysław Rawa-Klocek przywoływał różnego rodzaju sytuacje sporne z udziałem lekarzy, zwracając uwagę na poszczególne ścieżki postępowania i ich czasochłonność.

Moderatorką szkolenia była rzecznik prasowa OIL w Warszawie Renata Jeziółkowska. Dyrektorom medycznym zostały wręczone certyfikaty uczestnictwa.

Szkolenie było wstępnem do większego wspólnego projektu, koalicji na rzecz rozwoju dyrektorów w ochronie zdrowia.

źródło: https://izba-lekarska.pl/monitor-lekarski/operacja-szpital-relacja-ze-szkolenia/