Komisja Zdrowia Sejmu RP

Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia. Przedmiotem obrad był projekt zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w obszarze tzw. “Sieci Szpitali”.  Prezes PFSz zaapelował o wprowadzanie mechanizmów koordynowanej ochrony zdrowia i możliwość tworzenia konsorcjów, a w przyszłości organizacji koordynowanej ochrony zdrowia przez szpitale o różnym profilu i stopniu referencyjności celem realizacji zadań w systemie podstawowego zabezpieczenia szpitalnego.  Apel Prezesa PFSz spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony Ministra Zdrowia, które Minister Radziwiłł bezpośrednio wyraził odnosząc się do pytań i uwag w dyskusji o projekcie.

PFSz zgłosiła akces do współpracy z MZ oraz NFZ w zakresie przepisów szczegółowych, szczególnie w obszarze związanym z ustalaniem ryczałtów szpitali.  W najbliższym czasie odbędą się spotkania przedstawicieli PFSz z kierownictwem NFZ na poziomie centralnym i wojewódzkich.  Zachęcamy szpitale do wspólnego działania pod egidą najbardziej reprezentatywnej organizacji szpitali, w tym szpitali systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, jaką jest PFSz.