Polska Federacja Szpitali zwraca się do Prezesa NFZ z prośbą o interpretację zapisów zarządzenia ws. rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

PFSz wnioskuje o udzielenie wyjaśnień w związku z Zarządzeniem nr 63/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 09.04.2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. rehabilitacja post-covidowa).

W związku z wprowadzonym Zarządzeniem otrzymaliśmy pytania ze strony szpitali członkowskich PFSz realizujących świadczenia rehabilitacyjne z prośbą o interpretację zapisów zawartych w załączniku nr 3, będącym załącznikiem nr 6 do Zarządzenia nr 42/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 marca 2021 r. w przedmiotowej sprawie tj.:

Podstawowa rehabilitacja –

  • Z jakim kodem należy przyjmować skierowania?
  • Co należy traktować jako zakończenie leczenia COVID? Jaki dokument ma ten fakt potwierdzić?

Badania diagnostyczne –

  • Czy należy rozumieć, że RTG klatki piersiowej i EKG mają być dostarczone przez pacjenta przed zakwalifikowaniem, a morfologia, OB, CRP może być wykonana nawet w dniu przyjęcia? Dlaczego wymaga się OB oraz CRP, a nie wystarczy jeden marker stanu zapalnego, np. CRP ?

Organizacja i wyposażenie –

  • Co oznacza określenie „a ponadto” ? Czy oznacza to, że wszystkie pozycje od 1 do 10 mają być wyłącznie dla tej grupy pacjentów?

Personel –

  • Lekarz – czy należy rozumieć, że przy 10 pacjentach wyznaczony jest 1/5 etatu lekarza +- 8 h w tygodniu, czyli 1,5 h dziennie przez 5 dni w tygodniu?
  • Jeżeli tak to oznacza w:

organizacji udzielania świadczeń

  • w punkcie 1) „dostęp” to 1,5 h do 2 h dziennie;
  • jak rozumieć punkt 8 „co najmniej” 96 zabiegów fizjoterapeutycznych dla 1 pacjenta, średnio 4 zabiegi dziennie? Ile ma mieć zabiegów pacjent leczony 2 tygodnie, a ile 6 tygodni?

Ponadto rekomendowany program leczenia wskazuje na „ozdrowieńca” w lekkim stanie klinicznym, co budzi wątpliwość co do konieczności leczenia stacjonarnego z 24 godzinną opieką pielęgniarską.

Zabiegi kinezyterapii w szczególności ćwiczenia na wolnym powietrzu, terenoterapia, treningi marszowe wchodzące w pulę 4 zabiegów dziennie to poziom max dla leczenia ambulatoryjnego. Trudno zrozumieć zatem intencję dotyczącą leczenia stacjonarnego dodatkowo za 188 PLN za osobodzień.

Biorąc pod uwagę istotę sprawy, prosimy o zajęcie stanowiska i udzielenie odpowiedzi, a także wyjaśnienia kwestii, które są niejasne dla świadczeniodawców i w naszej opinii wymagają doprecyzowania.