Polska Federacja Szpitali o egzaminach ustnych w ramach Państwowego Egzaminu Specjalistycznego dla lekarzy

PFSz wystosowała następującej treści pismo do Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia:

“Polska Federacja Szpitali wnioskuje o kontynuowanie praktyki nieorganizowania ustnej części lekarskiego Państwowego Egzaminu Specjalistycznego do czasu ogłoszenia końca pandemii SARS-CoV-2 przez Światową Organizację Zdrowia.

Jednocześnie jako pracodawcy szpitali jesteśmy żywotnie zainteresowani gruntowną reformą PES, tak aby organizacyjnie i merytorycznie egzamin ten spełniał oczekiwania kluczowych uczestników systemu, w tym także pracodawców, jako odpowiedzialnych za organizację szkolenia podyplomowego lekarzy w szpitalach. Proponujemy jednak aby w obecnej trudnej sytuacji całego system ochrony zdrowia w związku ze znacznym nasileniem pandemii zająć się wspólnie tym tematem za klika miesięcy.

W nawiązaniu do postulatu anulowania części ustnej PES w sesji wiosennej 2021, Polska Federacja Szpitali ma takie same zdanie, jak Naczelna Rada Lekarska”

 

 

 

23.03.2021

 

Dok. PFSz,MZ,PES,2021.03.23