W dniu 30 Maja 2018 roku odbyło się spotkanie korporacji “Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP z udziałem prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego.

Omówiono agendę najbliższego posiedzenia zespołu trójstronnego ds. dialogu w ochronie zdrowia zaplanowanego na 4.06. Prezes PFSz zaproponował poruszenie kwestii problemów z terminową re-akredytacja szpitali oraz możliwego wznowienia protestu lekarzy rezydentów. Na spotkaniu korporacji “Zdrowe Zdrowie” byli obecni przedstawiciele wszystkich członków korporacji: PZ, OSSP, PMP oraz PFSz.