Polska Federacja Szpitali (PFSz) została zaproszona do udziału w międzynarodowym konsorcjum projektu badawczo-innowacyjnego

Projekt pt. “Cross border x/v-reality training for first responders” koordynowanego przez FORTH – Institute for Computer Science z siedzibą w Heraklionie, (GR) https://www.ics.forth.gr/about-ics

PFSz przyjęła zaproszenie w charakterze pełnoprawnego członka Konsorcjum, z planowanym zadaniem dla PFSz w postaci udziału w pracach badawczych Konsorcjum, szczególnie pod kątem użyteczności tworzonych rozwiązań, a także w prowadzeniu szkoleń i opracowaniu rekomendacji oraz raportu / publikacji. Zaproszenie wystosowała Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która jest członkiem Konsorcjum.  (www.ppbw.pl )