Przyszłość sieci szpitali: spotkanie zespołu w Ministerstwie Zdrowia z udziałem PFSz

W dniu 17.09 Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz reprezentował PFSz na spotkaniu zespołu ds przyszłości sieci szpitali w Ministerstwie Zdrowia. Spotkanie dotyczyło ogólnej koncepcji sieci szpitali,

Prezes PFSz zgłosił. następujące postulaty: przesunięcie ponownej kwalifikacji do sieci o rok, zmiana kryterium kwalifikacji na zakresy świadczeń zamiast posiadanych oddziałów, określenie stopnia referencyjnosci szpitali oraz zasad wzajemnej współpracy szpitali oraz promowanie konsorcjów opieki koordynowanej jako docelowego modelu sieci. Podobny głos Piotra Trybalskiego, Wiceprezesa Szpitala Miejskiego w Zabrzu (szpital członkowski PFSz), który reprezentował współpracujące z PFSz STOMOZ.  Na spotkaniu był obecny także Jerzy Friediger, Dyrektor Szpitala Żeromskiego w Krakowie (szpital członkowski PFSz) – jako przedstawiciel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

 

 

#Federacja #szpitale #Polska Adam Niedzielski