11.10.2017.  W siedzibie PFSz odbyło się spotkanie w sprawie implementacji dyrektywy tzw. “Falszywkowej” UE.  PFSz zadeklarowała wstąpienie do projektu wdrażania dyrektywy prowadzonego przez Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL) w charakterze organizacji stowarzyszonej. Fundację KOWAL reprezentował Michał Kaczmarski, Menedżer Projektu.

Zapraszamy dyrektorów szpitali do zgłaszania akcesu do prac w ramach zespołów roboczych.  Szczegółowe informacje zostaną podane w mailingu bezpośrednim przez Dyrektor Zarządzającą PFSz Ligię Kornowską. Udział w pracach nad wdrażaniem dyrektywy fałszywkowej to niepowtarzalna szansa na zaproponowanie rozwiązań korzystnych dla szpitali już na etapie tworzenia zasad implementacyjnych.  Aktywny udział PFSz w tym przedsięwzięciu jest głosem polskiego sektora szpitalnego wśród głosów innych uczestników systemu, szczególnie Ministerstwa Zdrowia, przemysłu farmaceutycznego oraz dystrybutorów leków.