W ciągu zaledwie pięciu lat Grupa NEO Hospital zbudowała w Krakowie jeden z najnowocześniejszych prywatnych szpitali w tej części Europy, opierając strategię rozwoju na nowych technologiach medycznych, w tym robotyce chirurgicznej. Co więcej, w latach 2019-2023 dynamika wzrostu przychodów Grupy NEO Hospital wyniosła blisko 40%. Grupa NEO Hospital w 2023 r. wykonała kolejny ważny kroku rozwojowy i rozpoczęła skalowanie działalności w zakresie robotyki chirurgicznej również poza Krakowem.

NEO Hospital nie tylko inwestuje w zaawansowane technologie, ale również buduje wyjątkowy zespół specjalistów i lekarzy, tworząc 270-osobowy zespół dedykowany personalizowanej i innowacyjnej opiece medycznej. Specjalizując się między innymi w ginekologii, urologii i chirurgii onkologicznej, szpital zdobył zaufanie pacjentów poprzez wykonanie 98% zabiegów metodami małoinwazyjnymi, w tym laparoskopowymi oraz z użyciem robotów chirurgicznych. 65 tys., to liczba osób, które skorzystały z usług szpitala! Dzięki minimalnie inwazyjnym operacjom i procedurom, które kiedyś wiązały się z dużymi nacięciami i długotrwałą rekonwalescencją, pacjenci NEO Hospital powracają do normalnej aktywności życiowej w znacznie krótszym czasie. Wzrost zaufania do oferty szpitala jest widoczny nie tylko wśród pacjentów krajowych, ale również spoza granic Polski, gdzie ponad 30% przyjmowanych pacjentów pochodzi z zagranicy, świadcząc o globalnym uznaniu za wysokie standardy świadczenia usług medycznych przez Grupę NEO Hospital.

Dzisiaj z dumą patrzymy wstecz na pięć lat intensywnej pracy, które pozwoliły Grupie NEO Hospital osiągnąć wyjątkową pozycję w dziedzinie opieki zdrowotnej. Naszą misją zawsze było podnoszenie standardów opieki medycznej i zwiększanie komfortu doświadczeń pacjentów. Jesteśmy pionierami koncepcji patient design, która stanowi fundament naszej oferty. To dla nas nie tylko nowy model, ale prawdziwa rewolucja dla samych pacjentów. Dzięki współpracy, personalizacji i uwzględnianiu indywidualnych potrzeb pacjenta, tworzymy nie tylko lecznicze środowisko, ale prawdziwie partnerską relację. Wierzymy, że nasze podejście zmienia nie tylko sposób, w jaki traktujemy chorobę, ale przede wszystkim, jak postrzegamy sam proces leczenia. To nie tylko szpital, to nowy świat praktyki, oparty na kulturze współpracy, gdzie pacjent jest aktywnym uczestnikiem własnej opieki zdrowotnej. Dziękuję naszemu zespołowi zaangażowanemu w to wyjątkowe przedsięwzięcie oraz pacjentom za ich zaufanie, jakim nas obdarzają każdego dnia – mówi Joanna Szyman, prezes zarządu Grupy NEO Hospital.

NEO Hospital podąża śmiało w kierunku przyszłości opieki zdrowotnej, opierając swoją działalność na zaawansowanych rozwiązaniach cyfrowych. Wykorzystanie elektronicznej dokumentacji medycznej, elektronicznego obiegu dokumentów, a także nowoczesnych technologii, takich jak roboty chirurgiczne, algorytmy sztucznej inteligencji oraz rzeczywistość rozszerzona, wpisuje się w nowatorskie podejście do diagnostyki i terapii. Z zaangażowaniem Grupy NEO Hospital wykonano dotychczas ponad 1 000 operacji z wykorzystaniem robota chirurgicznego. Szpital stosuje również rozszerzoną rzeczywistość w planowaniu oraz w trakcie zabiegów onkologicznych. Wdrożenie rozszerzonej rzeczywistości pozwoliło skrócić czas trwania zabiegu o około 30%.

W wrześniu 2023 roku Grupa NEO Hospital zakończyła wdrożeniem projektu badawczo-rozwojowego w dziedzinie ginekologii onkologicznej ze wsparciem robota chirurgicznego. Projekt ten był pierwszym badaniem komercyjnym w tej dziedzinie w Polsce. Wyniki tego projektu, zaprezentowane m.in. podczas XV spotkania Europejskiego Towarzystwa Robotyki w Ginekologii, dostarczają istotnych informacji.

W wyniku analizy danych projektu, obejmującej 113 operowanych pacjentek, w tym przypadkach kobiet z chorobami współistniejącymi, takimi jak otyłość, czy cukrzyca, chirurgia z wykorzystaniem robota okazała się bezpieczną metodą. Wyniki oceny, obejmującej częstość występowania powikłań, konwersji do laparotomii, ilość krwawienia śródoperacyjnego, jakość życia, skalę bólu oraz czas hospitalizacji po zabiegu, potwierdziły, że metody operacyjne z wykorzystaniem robota są skuteczne i mają szczególną wartość w przypadku pacjentek z chorobami współistniejącymi.

– Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu z zakresu robotyki chirurgicznej, Grupa NEO Hospital kroczy pewnie w kierunku nowych horyzontów. Nasze osiągnięcia z ostatnich lat stworzyły solidną podstawę do rozszerzenia zakresu naszej działalności w ramach modelu podwykonawczego, promującego kulturę współpracy. Zaufanie, jakim obdarzyli nas pacjenci, sprawiło, że możemy dzielić się naszym know-how i najnowszymi technologiami z innymi ośrodkami medycznymi. Nasza ekspertyza w robotyce chirurgicznej to nie tylko wyjątkowe narzędzie w leczeniu, ale również szansa na tworzenie silnych więzi opartych na współpracy i wymianie wiedzy z innymi szpitalami. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania i wierzymy, że nasze zaangażowanie w rozwijanie kultury współpracy w obszarze medycyny przyniesie korzyści nie tylko naszym pacjentom, ale także całej społeczności medycznej – dodaje Joanna Szyman.

Ze współpracy z Grupą NEO Hospital skorzystały już takie szpitale jak, jak Kliniczny Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (obecnie: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie), Szpital Kliniczny nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu oraz Miejski Szpital Zespolony w Olszynie.

Dzięki modelowi podwykonawczemu szpitale mogą szybko wdrożyć nowoczesne procedury chirurgiczne, nie tracąc czasu na długotrwałe procesy zakupowe i rekrutacyjne. Eliminacja barier finansowych i dostęp do gotowej doświadczonej kadry operatorów sprawia, że szpitale są w stanie zaoferować pacjentom innowacyjne i wysokospecjalistyczne usługi chirurgiczne w krótkim czasie. Przyszłość modelu podwykonawczego może być kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój chirurgii wspomaganej robotami w Polsce. Według szacunków ok. 30% rynku robotyki chirurgicznej w Polsce może działać w tym modelu w przyszłości.

W nadchodzącym 2024 roku będziemy mierzyć się z coraz większymi wyzwaniami, przed którymi stoi system opieki zdrowotnej.

Jesteśmy świadomi rosnącego znaczenia współpracy i dzielenia się zasobami w ramach systemu, zwłaszcza w kontekście ewolucji systemu opieki zdrowotnej w kierunku oceny efektów, zamiast rozliczania procedur. Wierzymy, że koncentracja na pacjencie i partnerstwo sektora prywatnego z sektorem publicznym to kluczowe elementy przyszłej transformacji. Nasza firma nie tylko oferuje usługi medyczne, ale również aktywnie uczestniczy w badaniach i rozwoju, inwestuje w innowacje, tworzy nowe miejsca pracy oraz angażuje się w rozwój i szkolenie kadr. W obliczu licznych wyzwań, przed jakimi staje obecny system opieki zdrowotnej, jesteśmy przekonani, że partnerstwo i współpraca są kluczowe dla optymalizacji szans na skuteczne sprostanie tym wyzwaniom – podsumowuje Joanna Szyman. 

 

***

O NEO Hospital:

Nowoczesny szpital XXI w. to sprawne i twórcze połączenie dwóch podstaw: ludzi i technologii. Należący do Grupy NEO HOSPITAL Szpital na Klinach łączy lekarzy z nowoczesnym sprzętem, budując efektywny i przyjazny pacjentowi ośrodek medyczny.  Szpital na Klinach powstał z przekonania, że troska o zdrowie, godność, poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta to najważniejsze wartości. Szpital na Klinach tworzy blisko 200-osobowy zespół specjalistów i lekarzy, którzy stosują kliniczne praktyki na bazie doświadczeń zdobytych w polskich i zagranicznych ośrodkach. Oferuje opiekę medyczną na poziomie ambulatoryjnym, diagnostycznym i zabiegowym, m.in. w zakresie ginekologii, urologii, ortopedii i chirurgii: ogólnej, naczyniowej, onkologicznej oraz chirurgii plastycznej. Działalność szpitala i wysoka jakość świadczonych usług zyskała potwierdzenie międzynarodowych organizacji takich jak International Bariatric Club – Oxford University, czy International Hospital Federation. Więcej informacji: www.szpitalnaklinach.pl.