Polska Federacja Szpitali stworzyła wojewódzkie grupy przedstawicieli szpitali, których liderzy będą spotkali się z dyrektorami regionalnych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Celem spotkań będzie rozwianie wątpliwości dyrektorów oraz podjęcie dyskusji na temat planowanych oraz obecnie przeprowadzanych zmian w systemie ochrony zdrowia, szczególnie w temacie implementacji tzw. sieci szpitali. Prezes Centrali NFZ, Anrzej Jacyna, po spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Federacji odniósł się pozytywnie do zaproponowanej współpracy i zapowiedział konstruktywną współpracę ze strony Funduszu. PFSz jako najbardziej reprezentatywna organizacja szpitali w Polsce jest naturalnym partnerem do kształtowania systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego w naszym kraju.
“Projekt spotkań na poziomie wojewódzkim powstał z potrzeby przekazania dyrektorom szpitali szczegółowych i jasnych komunikatów dotyczących przeprowadzanych zmian, a także konieczności przekazania konstruktywnych uwag ze strony dyrektorów. Być może, w świetle ustawy o sieci szpitali, utworzone grupy wojewódzkie będą podejmowały także dyskusję na temat wysokości budżetów szpitali” – komentuje prof. Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali oraz pomysłodawca projektu.
Rozpoczęcie cyklu spotkań planowane jest na kwiecień br. Dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz zapraszamy do zgłaszania uwag poprzez Dyrektor Zarządzającą PFSz Ligię Kornowską: ligia.kornowska@pfsz.org; tel. 690 875 075.