W środę 19 października w Ambasadzie Francji odbyła się polsko-francuska konferencja na temat infrastruktury szpitalnej i zdrowia. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ambasadę Francji oraz agencję Business France we współpracy z Polską Federacją Szpitali i stowarzyszeniem French Healthcare.

Dwoma przewodnimi tematami wystąpień i dyskusji były wyzwania dla menadżerów szpitali związane z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą, rosnącymi kosztami energii i transformacją ekologiczną oraz humanistyczne aspekty zarzadzania placówkami zdrowia wobec transformacji technologicznej i cyfrowej. Temat telemedycyny pojawił się w wystąpieniach lekarzy kardiologów prowadzących w swoich ośrodkach nadzór nad pacjentami i leczenie na odległość. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpień ekspertów z Francji reprezentujący 3 duże kompleksy szpitalne z regionu paryskiego, Lyonu i Clermont-Ferrand oraz dyrektorów polskich ośrodków szpitalnych.

W konferencji wzięło również udział 7 przedsiębiorstw francuskich reprezentujących branżę wyrobów medycznych i diagnostyki w dziedzinie medycyny ogólnej, ginekologii i neonatologii oraz sektor usług dla szpitali i placówek ochrony zdrowia związanych z nowymi technologiami informatycznymi i rozwiązaniami dla budownictwa szpitalnego.

Wśród gości konferencji byli dyrektorzy szpitali, lekarze, konsultanci medyczni, a także przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia.