Sz. P. Prof. Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej,

Szanowny Panie Prezesie,
Polska Federacja Szpitali popiera stanowisko NRL wyrażone w apelu Nr 3/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10.05.2019 w sprawie zmiany par 13 ust. 5 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 w  sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  Jesteśmy takiego samego co Państwo zdania, że przy odmowie przyjęcia dziecka do szpitala nie powinna być wymagana konsultacja z ordynatorem oddziału, a decyzję w takich sprawach powinien podejmować uprawniony lekarz dyżurny.  Jednocześnie dziękujemy Prezydium NRL za zgłoszenie w/wym apelu celem uniknięcia dezorganizacji pracy szpitali.

Z wyrazami uszanowania,
Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz

21.05.2019