PFSz przetłumaczyła i zredagowała poradnik dla szpitali walczących z COVID-19, który otrzymała dzięki uprzejmości Chińskiej Federacji Szpitali

Mam przyjemność przedstawić zwięzły poradnik dla szpitali walczących z COVID-19. Polska Federacja Szpitali nawiązała cenne kontakty z Chińską Federacją Szpitali podczas Polsko-Chińskiego Szczytu zdrowia 28.06.2018 w Warszawie. Wydarzenie to miało miejsce podczas XII Międzynarodowej Konferencji Hospital and Healthcare Management pod moim przewodnictwem, organizowanej przez poznańskie wydawnictwo Termedia. Owocem nawiązanej wtedy współpracy jest m.in. niniejsze opracowanie, które otrzymaliśmy od naszych chińskich partnerów aby móc się nim podzielić z polskimi szpitalami. Pragnę podkreślić aktualność poradnika oraz jego bardzo praktyczną treść. Dyrektorzy polskich szpitali będą mogli wykorzystać tabele, np. dotyczącą zarządzania środkami ochrony indywidualnej, czy zasad triage pacjentów. Bardzo cenne są zwięźle opracowane informacje dla pacjentów, wytyczne postępowania personelu, także w zakresie zabiegów operacyjnych wykonywanych w trybie nagłym. Bardzo wartościowe są infografiki na temat korzystania ze środków ochrony indywidualnej, gdyż z informacji, które docierają do Polskiej Federacji Szpitali w tym temacie nigdy nie ma dość edukacji. Ciekawy jest dział o postępowaniu w przypadku narażenia zawodowego na wirusa SARS-CoV-2. Polska Federacja Szpitali jako najbardziej reprezentatywna organizacja szpitali w Polsce, będąca aktywnym uczestnikiem sektora ochrony zdrowia na poziomie krajowym, jaki i międzynarodowym niniejszym przedstawia poradnik do wykorzystania przez zarządzających polskimi szpitalami, poradnik został przetłumaczony z języka angielskiego, w którym to języku został do nas przysłany – na język polski staraniem Polskiej Federacji Szpitali. Z uwagi na wyjątkową sytuację pandemiczną, poradnik przekazujemy polskim szpitalom  – do wykorzystania celem skutecznej walki z COVID-19.

Jarosław J. Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali PFSz

Warszawa, 28.04.2020

UWAGA: Poradnik zostanie przekazany poprzez listę e-mailingową PFSz.  W przypadku pytań lub problemów technicznych prosimy o kontakt z Urszulą Szybowicz, menedżerem projektów PFSz: urszula.szybowicz@pfsz.org lub Ligią Kornowską, dyrektor zarządzającą PFSz: ligia.kornowska@pfsz.org