Zarząd Polskiej Federacji Szpitali obradował w dniu 21 września 2018 r.

Zarząd rozmawiał o szeregu ważnych projektach, w tym o wdrażaniu Dyrektywy UE w sprawie Fałszywych Leków (gościem był Prezes Polskiej Organizacji ds. Weryfikacji Leków), o stanowisku PFSz w sprawie trudności, z którymi borykają się aktualnie polskie szpitale (wypracowane stanowisko), kwestii przestarzałych przepisów sanitarnych dla szpitali (powołana grupa robocza PFSz), o internetowej platformie szkoleniowej dla lekarzy rezydentów (współpraca z członkiem wspierającym PFSz), o corocznym walnym zgromadzeniu PFSz w Nieporcie (zaplanowane na 29 listopada 2018), o kodeksie branżowym w zakresie ochrony danych osobowych dla opieki zdrowotnej (końcowe etapy realizacji), o rekrutacji do programu wymiany HOPE 2019 (lista możliwych uczestników i gospodarzy), o planowanej szpitalnej wizycie studyjnej w Estonii (lista uczestników jest zamykana) i o innych działaniach Federacji.

Zebranie prowadził Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz. Obecni byli członkowie zarządu: Ewa Bator, Irena Kierzkowska, Janusz Boniecki, Mariusz Wojtowicz; Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Bogusław Budziński, Dyrektor Zarządzający Ligia Kornowska oraz członkowie zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny : Urszula Szybowicz, Piotr Najbuk , Mateusz Jankowski.