W dniu 16.04.2021 odbyło się posiedzenie Zarządu PFSz.

Wśród omawianych spraw znalazły się m.in.:

 • przyjęcie nowych szpitali do PFSz
 • przyjęcie nowych członków wspierających do PFSz – firm
 • przyjęcie nowych członków wspierających do PSFz – osób “ambasadorów PFSz”
 • propozycje dla szpitali zgłoszone przez członków wspierających PFSz
 • podniesienie rangi członkostwa PFSz w International Hospital Federation IHF z członkostwa stowarzyszonego do pełnego (z prawem głosu w jedynej światowej organizacji szpitali, jaką jest IHF) i wstępną propozycją organizacji Światowego Kongresu Szpitali w Polsce za kilka lat
 • udział delegacji PFSz oraz zgłoszenie prac do prezentacji na Światowy Kongres Szpitali IHF w Barcelonie, 8-10.11.2021
 • omówienie stanowisk PFSz w konsultacjach społecznych oraz sprawach bieżących: pandemia COVID i wkład szpitali o różnym modelu własnościowym zrzeszonych w PFSz, KPO, Rachunek Kosztów, tzw. centralizacja szpitali, rehabilitacja po COVID, płace w ochronie zdrowia, szczepienia masowe
 • prace PFSz w ramach Pracodawców RP i Zespołu Trójstronnego w Ochronie Zdrowia
 • współpraca z organizacjami partnerskimi szpitali, stowarzyszeniami i fundacjami sektora ochrony zdrowia
 • współpraca z uczelniami: Collegium Humanum, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • kampanie PFSz: #rabatdlaMedyka #vaccinatePoland #tlendlaSzpitali
 • akcja pomocowa PFSz dla Szpitala Ogólnego im. Dr Ivo Pedisisc w Sisak (Chorwacja), zniszczonego z powodu trzęsienia ziemi
 • działalność zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny przy PFSz
 • AI w ochronie zdrowia
 • raport PFSz: Top Disruptors in Healthcare 2021
 • przyjęcie Kodeksu Branżowego RODO w Zdrowiu, konferencja RODO w Zdrowiu 25.05.2021
 • konferencje, webinary PFSz i członków wspierających PFSz
 • Jubileusz 10-lecia PFSz zaplanowany na 08.10.2021 w Warszawie
 • aktualności Europejskiej Federacji Szpitali HOPE
 • aktywności medialne i statystyki popularności strony internetowej PFSz
 • publikacje naukowe z afiliacją PFSz
 • przygotowanie biuletynu Szpital PFSz, wydania 15, z datą publikacji 06.2021
 • sprawy bieżące PFSz

W zebraniu brali udział w trybie hybrydowym:

Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz; Janusz Boniecki, Wiceprezes PFSz, Ewa Książek-Bator, członek zarządu i dyrektor ds finansowych PFSz, Krystyna Barcik, członek Zarządu PFSz, Mariusz Wójtowicz, członek Zarządu PFSz; Anna Warczyńska, Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej PFSz;  Bogusław Budziński, Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PFSz, Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca PFSz; Urszula Szybowicz, Dyrektor Operacyjna PFSz