Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE obradowało w Brukseli

W dniu 12.05.2017 odbyło się posiedzenie prezydium European Hospital and Healthcare Federation HOPE. W posiedzeniu aktywnie uczestniczył Prezes PFSz i Gubernator HOPE Jarosław J. Fedorowski, który wchodzi w skład tego ważnego dla działania HOPE organu. Celem spotkanie było przygotowanie programu posiedzenia Rady Gubernatorów HOPE oraz zatwierdzenie programu Kongresu HOPE Agora w Dublinie. Prezydium przyjęło także sprawozdanie dyrektora zarządzającego HOPE Pascala Garela – pierwszy z lewej oraz ustępującego Prezydenta HOPE Sarah Pupato-Ferrari (E) – druga z lewej. Na pierwszym planie Urmas Sule (EST), a po prawej Simon Vrhunec (SLO). Sprawozdanie z działalności HOPE zostanie udostępnione po jego zatwierdzeniu przez Radę Gubernatorów.

aktualne informacje HOPE: www.hope.be