06.04.2017 Inauguracyjne posiedzenie Sektorowej Rady ds Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna.

W posiedzeniu wzięli udział Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski, Członek Zarządu PFSz Zbyszko Przybylski oraz Wiceprzewodniczący zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny przy PFSz Mateusz Jankowski.  Miejscem posiedzenia było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej w Warszawie.

Prezes PFSz zostal wybrany do Prezydium Rady.