Jaroslaw J. Fedorowski, prezes PFSz i gubernator HOPE reprezentował Polskę podczas posiedzenia Rady Gubernatorow Europejskiej Federacji Szpitali i Ochrony Zdrowia HOPE w Ljubljanie, 04.06.2019.  Jarosław J. Fedorowski został po raz kolejny wybrany do składu Prezydium HOPE.

Wśród omawianych spraw były np. działania na rzecz priorytetów zdrowia w nowej kadencji Parlamentu oraz Komisji Europejskiej.

HOPE jest najważniejsza europejską organizacją pozarządową podmiotów leczniczych, funkcjonującą już od ponad 50 lat. HOPE zrzesza ok. 80% zasobów szpitalnych w UE. Polska uzyskała reprezentację w HOPE w roku 2011 dzięki Polskiej Federacji Szpitali.

www.hope.be