Zapraszamy na bezpłatną konferencję RODO na rynku usług medycznych, której współorganizatorem jest Polska Federacja Szpitali.
Dlaczego warto wziąć udział?
Na wdrożenie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zostało już zaledwie kilka miesięcy. Z uwagi na specyfikę sektora ochrony zdrowia, w tym wrażliwy charakter informacji i danych, którymi dysponują podmioty lecznicze, następujące obecnie zmiany w zakresie prawa ochrony danych osobowych, a także wyniki kontroli GIODO przeprowadzonych w szpitalach stanowią duże wyzwania dla osób zarządzających takimi placówkami.
Celem naszej konferencji jest przedstawienie rekomendacji oraz gotowych rozwiązań, które pomogą podmiotom z sektora ochrony zdrowia właściwie przygotować się do nadchodzących zmian. To, co wyróżnia naszą konferencję spośród innych, to maksymalnie praktycznie podejście do tematu zaprezentowane przez ekspertów doskonale znających specyfikę i potrzeby rynku usług medycznych: szefów placówek medycznych, prawników oraz przedstawicieli administracji państwowej.
Konferencja skierowana jest przede wszystkim do menedżerów szpitali publicznych i niepublicznych, podmiotów diagnostycznych i administratorów bezpieczeństwa informacji. Spotkanie będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami.
Rejestracja
Warunkiem udziału w wydarzeniu jest rejestracja na stronie www.konferencjaRODO.evenea.pl lub zgłoszenie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konferencjaRODO@primum.pl.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 listopada. Dysponujemy około 200 miejscami dla uczestników.
Czas i miejsce
Wydarzenie odbędzie się 13 listopada 2017 roku w sali wykładowej A2 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie. Obiekt zapewnia miejsca parkingowe za dodatkową opłatą.

Program
Sesja I. RODO – nie taki diabeł straszny, jak go malują Moderator prof. Adam Fronczak
9.00 – 10.45
• 9.00-9.15 Otwarcie konferencji: Prof. dr hab. Tomasz Giaro (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW) dr Beata Jagielska (Prezes PKMP, Zastępca Dyrektora COI). Wystąpienia wprowadzające: Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, dr Maciej Kawecki (Ministerstwo Cyfryzacji)
• 9.15-10.00 Ogólne informacje o RODO. Czym jest RODO? Dr Arwid Mednis (Wydział Prawa i Administracji UW)
• 10.00-10.45 Dyskusja panelowa: Rola kadry zarządzającej we wdrażaniu RODO. Prowadzenie dyskusji mec. Marta Gadomska-Gołąb (Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland). Uczestnicy: dr Beata Jagielska (Prezes PKMP, Zastępca Dyrektora COI), Wojciech Szrajber (Dyrektor, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi), drRobert Zawadzki (Dyrektor, Szpital Onkologiczny Magodent), dr Joanna Didkowska (COI Warszawa), Ligia Kornowska (Dyrektor Zarządzająca, Polska Federacja Szpitali).
Przerwa kawa/herbata
10.45 – 11.15
Sesja II. Dane osobowe w zarządzaniu usługami medycznymi z punktu widzenia administracji szpitala
Moderator dr Beata Jagielska
11.15- 12.05
• 11.15-11.30 Dane osobowe w szpitalu. Monika Borgula (Administrator Bezpieczeństwa Informacji Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza, SPZOZ w Tarnowie)
• 11.30-11.50 Bezpieczeństwo danych osobowych w administracji szpitala. Dwugłos: Tomasz Zdzienicki (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi) oraz mec. Adam Twarowski (Komisja Bioetyczna COI w Warszawie)
• 11.50-12.05 Rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa danych. Mec. Karolina Gałęzowska (Wydział Prawa i Administracji UW).
Sesja III. Prawa pacjenta w związku z ochroną danych osobowych Moderator dr Arwid Mednis
12.05 – 13.20
• 12.05-12.25 Prawa pacjenta wynikające z RODO. Mec. Marta Gadomska-Gołąb (Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland)
• 12.25-12.45 Ochrona danych osobowych z punktu widzenia personelu medycznego. Czy są dostępne gotowe rozwiązania? Prof. Adam Fronczak (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
• 12.45-13.05 Przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych. Roman Radomski (Polska Izba Informatyki Medycznej, Polskie Stowarzyszenie HL7).
• 13.05-13.20 Ochrona danych osobowych a prawa pacjenta w Polsce z punktu widzenia filozoficzno- prawnego. Dr Marek Woch (Pełnomocnik Prezesa NFZ ds. Kontaktu z Organizacjami Pozarządowymi i Organami Władzy Publicznej)
Sesja IV. Dyskusja panelowa oraz podsumowanie Moderatorzy mec. Marta Gadomska-Gołąb oraz dr Arwid Mednis
13.20 – 14.15
• 13.20-14.00 Dyskusja panelowa. Przedstawienie wszystkich opracowanych tez i dyskusja panelowa. Paneliści: dr Jarosław Pinkas (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), dr Maciej Kawecki (Ministerstwo Cyfryzacji), dr Beata Jagielska (Prezes PKMP, Zastępca Dyrektora COI), Bartosz Poliński (Fundacja Alivia). Moderatorzy: dr Arwid Mednis, mec. Marta Gadomska-Gołąb
• 14.00-14.15 Podsumowanie konferencji, przekazanie informacji o wnioskach pokonferencyjnych do rozesłania dla uczestników, zaproszenie do dalszej współpracy.
Lunch
14.15-15.00