Jaki to był rok dla Polskiej Federacji Szpitali?

To był dobry rok dla PFSz.  Federacja była aktywna w wielu obszarach, a szczególnie w obliczu reformy systemu zabezpieczenia szpitalnego.  Przedstawiciele PFSz brali udział w Zespole Trójstronnym ds Zdrowia, licznych konsultacjach społecznych oraz w spotkaniach bezpośrednich z kierownictwem MZ, NFZ oraz innymi interesariuszami, a szczególnie z organizacjami pacjenckimi. Menadżerowie  szpitali pełniący funkcje w Zarządzie oraz Radzie Naczelnej byli nagradzani we najważniejszych konkursach liderów ochrony zdrowia w naszym kraju oraz w rankingach najlepszych szpitali
 PFSz była widoczna podczas wielu konferencji krajowych oraz także na arenie międzynarodowej z których do najważniejszych należały  – Kongresie Europejskiej Federacji Szpitali w Dublinie, Kongresie World of Healthcare w Hadze, Rumuński Kongres Szpitali w Bukareszcie oraz Joint European Congress w Dusseldorfie.  PFSz organizowała Polsko-Holenderskie, Polsko-Francuskie oraz Polsko-Białoruskie konferencje dotyczące szpitalnictwa, a nasza Jesienna Konferencja Programowa w Nieporęcie cieszyła się dużym powodzeniem oraz udziałem Ministra Zdrowia oraz szefa NFZ.    Obszerna dokumentacja zdjęciowa z działań w roku 2017 znajduje się na profilu PFSz na portalu Facebook – zapraszamy do odwiedzenia.  https://www.facebook.com/Polska-Federacja-Szpitali-PFSz-275513355793475/
Jak ocenialiśmy wprowadzenie ustawy o sieci szpitali ?
W znakomitej większości dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz oceniają sieć szpitali pozytywnie, przede wszystkim jako szansę na większą przewidywalność przychodów, możliwość bardziej elastycznego zarządzania zasobami oraz wzmocnienie roli szpitali jako ośrodków opieki koordynowanej.  W dalszym ciągu widzimy szanse na współpracę pomiędzy szpitalami sieciowymi oraz podmiotami leczniczymi świadczącymi wąsko specjalistyczne usługi najczęściej a trybie jednodniowym.  Widzimy szansę w tworzeniu konsorcjów koordynowanej ochrony zdrowia wokół dobrze zarządzanych szpitali.  Pozytywnie oceniamy poprawę finansowania, w tym szczególnie płatności za tzw. nadwykonania, choć wszyscy życzymy sobie jeszcze większej dynamiki w tym obszarze.  Samo wprowadzenie sieci szpitali odbyło się naszym zdaniem bardzo sprawnie, a liczba spotkań informacyjnych była imponująca.  Pozytywnie oceniamy szansę na wzmocnienie roli poradni przyszpitalnych, postulowaliśmy m.in. wznowienie działalności poradni internistycznych.  Większość dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz za słuszny kierunek uważa przeniesienie nocnej opieki lekarskiej do szpitali, choć tutaj upominamy się o poprawę finansowania oraz lepszą współpracę z POZ.  Cieszymy się z poparcia ze strony MZ i NFZ postulowanej przez nas idei tworzenia oddziałów wieloprofilowych w szpitalach.  W wielu przypadkach oddziały takie mogą poprawić wykorzystanie łóżek, złagodzić problemy kadrowe oraz wzmocnić ergonomikę pracy szpitala, a przede wszystkim przyczynić się do wzrostu jakości i polepszenia ciągłości opieki nad pacjentem.       
Jakie mamy plany na przyszłość?
W tym roku nasza reprezentatywność wzrosła do około 44% zasobów w sieci szpitali.  Chcemy kontynuować rozwój federacji w modelu organizacji ponad podziałami, do nas należą bowiem szpitale bez względu na model własnościowy, profil, czy wielkość, także szpitale z poza sieci.  Będziemy wspierać budowanie organizacji koordynowanej ochrony zdrowia, działać aktywnie na rzecz naszych członków, w tym także zaproponować nowatorskie rozwiązania w obliczu kłopotów z zabezpieczeniem obsady lekarskiej i pielęgniarskiej w szpitalach. Planujemy konsekwentnie zabiegać o dalszy wzrost nakładów publicznych na zdrowie oraz ciągle przekonywać, że są to dobre inwestycje, a nie “topienie pieniędzy” Będziemy dalej wspierać innowacje oraz młodych ludzi, którzy działają w naszym zespole Młodych Menedżerów Medycyny ale nie będziemy zapominać o weteranach polskiego szpitalnictwa planując inicjatywę powołania rady starszych przy PFSz.  Zorganizujemy dobre spotkania, w planie na 2018 jest m.in. Polsko-Chiński oraz Polsko-Skandynawski Kongres Zdrowia.  Planujemy przekonywać mniejsze, lokalne, czy sektorowe organizacje szpitali, iż warto w wielu obszarach współpracować w ramach narodowej organizacji szpitali jaką jest PFSz bo to jest federacja z dużym doświadczeniem i reprezentatywnością, dobrą atmosferą, fajnymi ludźmi oraz ciekawymi perspektywami.  Naszym celem jest konstruktywna współpraca ze wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia w naszym kraju i tutaj chciałem także podkreślić istotną rolę, jaką odgrywają media branżowe, z którymi dobrze współpracujemy.  Będziemy także intensyfikować naszą współpracę z mediami ogólnymi.