W dniu 28.06.2021r. Polska Federacja Szpitali wraz z Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania zorganizowała webinar dla szpitali dot. rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych.

Treść nowego rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych (ang. Medical Device Regulation, w skrócie MDR) jest bardzo dobrze znana większości producentów. Stosują oni KODY UDI (ang. Unique Device Identifiers) lub stopniowo je wdrażają. Zgodnie z MDR szpitale mają z kolei obowiązek gromadzenia i przechowywania kodów UDI wyrobów medycznych klasy III, najlepiej w postaci elektronicznej.

Podczas webinaru przedstawiliśmy podstawowe zagadnienia prawne oraz case study z wdrożenia i wykorzystywania systemu do skanowania kodów jakie wprowadziło Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z wydarzenia:

2021 Skanowanie UCK

MDR_ILim_PFSz_

 

Nagranie dostępne tutaj:

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu, jesteśmy do Państwa dyspozycji
Dr Anna Gawrońska
Ekspert ds. Logosityki w szpitalach
anna.gawronska@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Tel. 887 870 262

Joanna Nowak
Kierownik Działu Zaopatrzenia Medycznego
jnowak@uck.gda.pl

tel. 695 802 302, 58 349 20 31

Urszula Szybowicz
Dyrektor operacyjna PFSz
Urszula.szybowicz@pfsz.org

Tel: 697752 855