Dobre praktyki zarządcze w obliczu COVID-19 w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Dziś (16 bm.) od godz. 13.00 w szpitalu zakaźnym przy ul. Walczaka w trzech budynkach do tej pory zajmowanych przez Oddział Reumatologii i Chorób Płuc i Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze mogą być przyjmowani pacjenci wydolni oddechowo i krążeniowo. Od godz. 19.00 szpital może przyjmować pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej. Początkowo w obiekcie przy ul. Walczaka na pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem czeka 100 łóżek (w tym 10 miejsc intensywnej terapii). Będzie się nimi zajmować 7 lekarzy i 37 pielęgniarek wyposażonych w niezbędne środki ochrony osobistej (m.in. kombinezony, maski, rękawice). Docelowo będzie tam mogło być leczonych i diagnozowanych 200 osób, w tym 20 na tzw. łóżkach respiratorowych – niezbędnych, w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia chorego. Prace, których zwieńczeniem jest utworzenie oddziału zakaźnego, trwały zaledwie kilka dni. W tym czasie przygotowywano budynek, zapewniano niezbędną infrastrukturę oraz przygotowywano procedury zapewniające bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Uruchomienie szpitala zakaźnego w Gorzowie Wlkp. podyktowane jest decyzją Ministra Zdrowia, na mocy której 21 lecznic w kraju (w tym WSzW w Gorzowie Wlkp.) zostało przekształconych w jednoimienne szpitale zakaźne.

Polska Federacja Szpitali składa wyrazy uznania dla całego zespołu Szpitala pod przewodnictwem Jerzego Ostroucha – Prezesa Zarządu oraz Roberta Surowca – Wiceprezesa Zarządu.  To wzór do naśladowania w kraju i za granicą.

https://www.linkedin.com/posts/robert-surowiec-mba-293a47181_dzi%C5%9B-16-bm-od-godz-1300-w-szpitalu-zaka%C5%BAnym-activity-6645523107152973824-NrtV