Możliwość dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej personelu szpitali

W ślad za postulatami Polskiej Federacji Szpitali, dotyczącymi stworzenia produktu ubezpieczeniowego dla pracowników szpitali walczących z COVID-19,  przedstawiamy informację o stworzeniu takiego programu przez firmę Supra Brokers SA – członka wspierającego PFSz.

Po przeprowadzeniu konkursu ofert na rynku polskim, przedstawiamy jedyny i wyłączny program wraz towarzystwem ubezpieczeniowym na życie Ergo Hestia.

Więcej szczegółów w załączonym piśmie wraz z adresami i telefonami kontaktowymi.  Zapraszamy szpitale zrzeszone w PFSz do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Supry.

koronawirus@suprabrokers.pl

PFSz,Supra,COVID,2020.04.01