Spotkanie delegacji PFSz z Sekretarz Stanu Józefą Szczurek-Żelazko

01.06.2017.  Delegacja PFSz w składzie: Beata Jagielska (COI Warszawa), Aneta Sieradzka (MMM), Piotr Ciompa (Szpital Woj. Przemyśl), Paweł T. Kroczek (MMM) oraz Jarosław J. Fedorowski (Prezes PFSz) spotkała się z Panią Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko. Podczas spotkania delegacja PFSz przedstawiła aktualne aktywności PFSz oraz MMM. Delegacja zwróciła uwagę m.in. na narastające problemy z kadrą pielęgniarską w obliczu łączenia szpitali celem optymalnego wejścia do sieci oraz w obliczu żądań wprowadzenia sztywnych norm obsady pielęgniarskiej, niezależnie od stopnia wykorzystania łóżek, czy obciążenia pracą. Sekretarz Stanu zaprosiła przedstawicieli PFSz do prac zespołu ds pielęgniarstwa przy MZ.