W dniu 14.05.2018 r.  w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi miało miejsce spotkanie europejskich Partycypantów Programu HOPE Exchange z kierownictwem i specjalistami medycznymi tegoż szpitala.
Tematem wiodącym były: możliwości i sposoby zaangażowania pacjentów do współpracy w trakcie procesów ich hospitalizacji i dalszego leczenia pozaszpitalnego. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że tego rodzaju problematyka jest rozwojowa i rodzi nadzieję na podniesienie jakości w ochronie zdrowia. Nie obyło się wszak bez obaw, gdzie głównym (zwłaszcza w polskich realiach) może być kwestionowanie kompetencji personelu medycznego przez pacjentów, więc wprowadzenie tego typu działań, wymagało będzie nowych rozwiązań systemowych.
Obie strony polska i europejska uznały spotkanie za bardzo owocne, które skończyło się ponad godzinnym zwiedzaniem wybranych oddziałów szpitalnych.
Również dyrektor szpitala, p. Wojciech Szrajber wyraził duże zadowolenie z efektów goszczenia uczestników zagranicznych, jak również możliwością podnoszenia kwalifikacji swoich managerów, którzy wyjechali odbyć Program Wymiany Managerów za granicę.
Poniżej zamieszczamy relację wideo Partycypantów.