Przedstawiciele PFSz spotkali się z kierownictwem AOTMiT.  Podczas spotkania przedstawione zostały działania PFSz oraz zespołu Młodych Menedżerów Medycyny.  Ze strony AOTMiT wyrażone zostało zainteresowanie współpracą z PFSz w zakresie pozyskiwania niektórych danych kosztowych, jak np. koszty pracy personelu medycznego i inne.  PFSz zadeklarowała możliwość wsparcia AOTMiT, którego szczegóły zostaną uzgodnione w toku dalszych spotkań i analiz.  Przedstawiciele AOTMiT zostali zaproszeni na konferencje organizowane przez PFSz: Zamość 18 Maja oraz Warszawa 31 Maja.  Planowane są także wspólne AOTMiT-PFSz warsztaty dla menedżerów szpitali.

Ze strony PFSz w spotkaniu brali udział Prezes Jarosław J. Fedorowski oraz Dyrektor Zarządzająca Ligia Kornowska.  Prezesa AOTMiT reprezentowała Dyrektor Gabriela Sujkowska wraz z kilkuosobowym zespołem kierowniczym.

Dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz zachęcamy do kontaktu z Dyrektor Zarządzającą PFSz Ligią Kornowską w temacie współpracy z AOTMiT.